Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

Okrągły jubileusz związku, wielkie plany z tym związane i niestety pandemia koronawirusa COVID 19 popsuła nam świętowanie. W skali Kraju , Regionu i Naszej Organizacji planowaliśmy wiele imprez. Ostatecznie udało nam się w ograniczonym zakresie zorganizować XXXV Pielgrzymkę do Częstochowy oraz okolicznościowy Zjazd Delegatów (ZD) Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. oraz spotkanie "starych dobrych znajomych" Zebranie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym w Zdroisku.

W Zjeździe oprócz Delegatów i zaproszonych gości uczestniczyli wszyscy żyjący Przewodniczący NSZZ Solidarność w Energetyce Gorzowskiej  tj. Marian Pawlak- Przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ ”S” przy  Zakładzie Energetycznym Gorzów, Tadeusz Langowski- Przewodniczący Komitetu Założycielskiego (reaktywacja związku w 1989 r.) ,Bogdan Duszak - Przew. Komisji Zakładowej od 3.10.1989 do 17.12. 1991r, Bogumiła Strzelecka- Przew. Komisji Zakładowej od 17.12.1991 do 14.12.1994r. Czesław Szablewski –Przew. KZ od 14.12.1994 do 24.06.1997r. , Mieczysław Ogrodnik- Przew. KZ później Międzyzakładowej Komisji od 24.06.1997 do 21.04.1998r. Krzysztof Gonerski- Przew. MK od 21.04.1998r. obecnie Przew. Komisji Podzakładowej.

Gośćmi zjazdu byli: ks. Andrzej Szkudlarek -Kapelan Gorzowskiej Solidarności, Przew. Zarządu Regionu Gorzów Waldemar Rusakiewicz, Przew. Krajowej Sekcji Energetyki Marek Boiński, Prezes Enea Operator Andrzej Kojro, V-ce Prezes Enea Operator Michał Cebula, V-ce Prezes Enea Serwis Piotr Bogósławski, Dyrektor Oddziału Gorzów Enea Logistyka Robert Wrzosek, Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. (ODG) Marek Rusakiewicz oraz Dyrektorzy Rejonów Dystrybucji z ODG.

Wprowadzenie Sztandaru oraz odśpiewaniem Hymnu Solidarności rozpoczęło uroczysty ZD. Słowo Boże oraz życzenia dalszej owocnej pracy wygłoszone przez Naszego Kapelana to kolejny etap Zjazdu. Po tej uczcie duchowej przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Przew. K.Gonerski wygłosił referat okolicznościowy, w którym zawarł historię Naszej Organizacji od 1980 r. Wszyscy Przewodniczący z Energetyki Gorzowskiej w krótkich wystąpieniach przedstawili swoją przygodę z Solidarnością oraz wspomnienia związane z działalnością związkową podczas swoich kadencji.

Pozostali goście w swoich krótkich wystąpieniach  nawiązywali do okrągłej rocznicy powstania związku oraz wyzwaniach jakie stoją przed nami w najbliższym czasie. W krótkiej dyskusji po wystąpieniach przebijała troska dalsze losy Polskiej Energetyki (niedługo mają się ukazać plany restrukturyzacji sektora).

Przew. ZRG –W.Rusakiewicz w imieniu Komisji Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp. wręczył okolicznościowe medale wszystkim Naszym Przewodniczącym oraz Naszemu Kapelanowi. Było też pamiątkowe zdjęcie, które co 10 lat wykonywane jest w tym samym miejscu.

Wszyscy uczestnicy zjazdu mogli też zwiedzić okolicznościową wystawę w  kąciku historycznym.

Były też pytania do Członków Zarządu Operatora, które dotyczyły -nierównego traktowanie grup zawodowych, -dysproporcji płacowych, -standaryzacji i etatyzacji.

Delegaci stosowna uchwałą w szeregi Naszej Organizacji przyjęto kolejne dwie osoby.

Na zakończenie zjazdu wszyscy jego uczestnicy wyrazili wolę współnego świętowania kolejnych jubileuszy już w normalnych warunkach

Wcześniejsze jubileusze.

Zjazd Delagatów 2019

Więcej zdjęć


Wiadomość tą wyświetlono 2170 razy.