Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

Na wniosek strony związkowej doszło do spotkania z zarządem Enea SA. Agenda spotkania skupiona została przede wszystkim  na czterech tematach . 

  1. Sposób rozliczania należnej taryfy pracowniczej  za energię elektryczną osobom uprawnionym.

    Zarząd odnosząc się do ustawy o zamrożeniu cen energii elektrycznej w przyszłym roku w przyjętych     ustawą limitach zaproponował wprowadzić te limity rozliczeń do przysługującej taryfy pracowniczej ,  przy czym różnica pomiędzy limitem zamrożonym , a przysługującą taryfą pracowniczą rozliczać  wg nowych cen za energię na 2023r. Tak samo przewiduje się obliczanie ekwiwalentu za taryfę pracowniczą dla uprawnionych osób -emerytów i rencistów.

Strona społeczna zaproponowała jednak by cały przysługujący limit taryfy pracowniczej został objęty zamrożeniem cen z roku bieżącego , oraz ekwiwalent dla osób uprawnionych – emerytów i rencistów .

Zarząd na ten moment nie widzi problemów technicznych tej operacji  , jednak za min to uzgodni ze stroną związkową musi dokonać przeliczenia kosztów tej operacji. Na następnym spotkaniu w m-cu grudniu sprawa powinna zostać uzgodniona. Jednocześnie zarząd zaapelował  by pracownicy oraz pozostałe osoby uprawnione do taryfy pracowniczej i ekwiwalentu przechodziły na e-faktury oraz składały oświadczenia o przysługujących im podwyższonych limitach zamrożonych cen na energię , ponieważ to w znacznym stopniu spowoduje obniżenie kosztów obsługi taryfy i ekwiwalentu za energię elektryczną.

  1. Regulamin Premiowania Pracowników Enea SA w oparciu o System Zarządzania przez Cele w 2023 roku .

Strona związkowa po raz kolejny poinformowała zarząd , że nie zamierza uzgadniać regulaminu premiowania wprowadzanego  w Spółce w ramach Systemu Zarządzania przez Cele z uwagi na brak jakichkolwiek  uwarunkowań w odniesieniu do zapisów  ZUZP .  Obecnie trwają prace nad modyfikacją zapisów ZUZP Enea SA i jeżeli odpowiednie zapisy wprowadzające system motywacji zostaną uzgodnione ze stroną związkową  w formie treści zawartej w ZUZP to w świetle prawa pracy taki regulamin będzie mógł obowiązywać.

  1. Przeszeregowania pracowników Enea SA w odniesieniu do płac zasadniczych.

Strona związkowa zawnioskowała do zarządu o rekompensatę  płac zasadniczych w związku z nadal postępującą inflacją .

Zarząd na ten moment nie jest finansowo przygotowany na taką ewentualność , ale nie mówi nie . Sprawa przeszeregowań może wrócić do negocjacji ale dopiero po akceptacji przez URE nowego wniosku taryfowego. URE ma czas na wydanie opinii do 17.12.2022r. Tak więc sprawa przeszeregowań została przesunięta na spotkanie z zarządem w terminie pomiędzy 20-22 grudnia br.

  1. Premia świąteczna na Boże Narodzenie.

Strona związkowa zawnioskowała do zarządu by tegoroczna nagroda z okazji świąt Bożego Narodzenia z uwagi na obecną sytuację inflacyjną  była wyższa od zeszłorocznej. Po kilku postąpieniach negocjacyjnych podpartych konstruktywną  wymianów argumentów strony doszły do porozumienia. Podpisane uzgodnienie spełnia wolę strony związkowej  . Wypłata nagrody nastąpi  z wypłatą poborów za m-c listopad. Osoby uprawnione do nagrody muszą być zatrudnione na dzień podpisania porozumienia (15.11.2022) i nadal być w zatrudnieniu na dzień wypłaty.

Szczegóły do powyższych punktów do uzyskania w biurze KP.

 

Poprzednie spotkanie w Enea SA.


Wiadomość tą wyświetlono 4448 razy.