Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

Bardzo słabe wyniki osiągane przez zarządzającego naszymi funduszami gromadzonymi na Pracowniczym Programie Emertytalnym (PPE) skłoniły nas do szerszego zainteresowania się tym tematem i przeanalizowania w jaki sposób można zmienić tą niekorzystną sytuacją. Dlatego zaproponowaliśmy spotkanie z firmą, która prowadzi PPE w GK Enea.  

Zarząd Enea S.A. wywiązał się z deklaracji złożonej podczas spotkania 1 czerwca i zorganizował spotkanie z firmą zarządzającą naszym PPE. Aktualnie naszymi funduszami zarządza  niemiecka firma Allianz, która od lipca 2022 r. przejęła angielską  AVIVĘ, która od 2005 r. prowadziła PPE w GK Enea.

Przybyli na spotkanie przedstawiciele Allianz przedstawili prezentację dotyczącą historii oraz aktualnej sytuacji PPE Prezentacja rozpoczęła się  od przedstawienia firmy Allianz i jej pozycji w Polsce i na runkach światowych.

Następnie przedstawiono nam aktualną sytuację grupowego ubezpieczenia na życie realizowanego w ramach PPE (7 % naszej składki przeznaczone na ubezpieczenie, a 93 % ma pracować na naszą przyszłe świadczenie emerytalne). Dowiedzieliśmy się między innymi , że w 2021 r. wypłaty odszkodowawcze były większe od wpłaconych składek (efekt COVID 19)  Pierwszy taki rok w historii współpracy z Eneą.

Opłaty za zarządzanie to kolejny punkt prezentacji. Ogólnie rzecz biorąc opłaty te nie należą do najniższych. Wywiązała się dyskusja na temat obniżenia tych kosztów. Przedstawiciele Allianz nie przedstawili żadnej propozycji obniżenia kosztów, twierdzili też, że koszty są tak duże gdyż wpływają na nie również podatki jakie narzuca na nich Państwo.

Następnie przedstawiono nam statystki procentowe -ilu Pracowników GK Enea znajduje się w 4 grupach inwestowania -grupy (fundusze) uzależnione są od ryzyka inwestycyjnego: 1. Fundusz obligacji , 2.Fundusz stabilnego, 3. Fundusz zrównoważony, 4.Fundusz akcji.

Wyniki osiągane przez te fundusze to kolejny punkt spotkania. Niestety szczególne w ostatnich dwóch latach wszystkie formy inwestowania przyniosły duże straty. Nawet te teoretycznie najbezpieczniejszy (Fundusz Obligacji) przyniosł straty powyżej 10 %.  Kolejne przygotowane slajdy próbowały przedstawić powody bardzo złej sytuacji na rynkach funduszy inwestycyjnych. Usłyszeliśmy o wojnie na Ukrainie, pandemii, "zielonym ładzie" inflacji,  i o tym, że konkurencja również poniosła straty. Powyższe wnioski dokumentowały stosowne tabelki.

Podczas spotkania podnieśliśmy jeszcze temat bezkosztowej zmiany sposobu inwestowania ( funduszu)- do tej pory można to zrobić raz w roku. Wstępnie padła deklaracja możliwości częstszej bez kosztowej zmiany.

Zaproponowaliśmy częściową rekompensatę poniesionych strat dla Pracowników, którzy przechodzili na emeryturę w tym trudnym okresie. Niestety nasza propozycja nie została przyjęta.

Złożyliśmy też propozycję przenalizowania możliwości odejścia od składki ubezpieczeniowej i przeznaczenie całości składki na inwestycje. Ze strony przedstawicielstwa Allianza usłyszeliśmy iż jest to niemożliwe.

Progi czasowe przeznaczone na to spotkanie nie wystarczyły na pełne przedstawienie prezentacji przygotowanej przez przedstawicieli Allianz. Mamy ją otrzymać w formie elektronicznej, i po jej przeanalizowaniu będziemy mogli przesłać pytania na, które mamy uzyskać odpowiedzi no kolejnym spotkaniu dotyczącym PPE.

Ze strony Allianz padła jeszcze deklaracja udzielenie ewentualnych porad tym, którzy w niedługo odchodzą na emeryturę.

Zarząd Enea S.A.  swoimi służbami też przeanalizował sytuację funduszy inestycyjnych PPE. Stosowne analizy porównawcze mamy również otrzymać.

Aktualny kurs Allianz Obligacji UFK PPE

Więcej w tym temacie.

Spotkanie z AVIVĄ -2016

Po spotkaniu dotyczącym PPE na kolejne spotkanie przybyli również przedstawiciele strony społecznej z Enea Wytwarzanie by rozmawiać o Umowie Transferowej dotyczącej Pracowników ENEA Wytwarzanie z Hotelu Energetyk. Sprawa dotyczy 7 Pracowników którzy w wyniku sprzedaży Hotelu w Kozienicach staną się Pracownikami ENEA SA Omówiono wcześnie przesłaną Trójstronną Umowę Transferową.  Do umowy strona społeczna zaproponowała uzupełninie umowy odwa tematy: -premia/nagroda dla przechodzących Pracowników oraz umożliwienie im wzięcia udziału w ewentualnych rekrutacjach wewnętrznych jakie będą w Elektrowni Kozienice, po wyjściu Elektrowni do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Wobec braku odpowiednio umocowanych przedstawicieli po stronie Zarządów poczyniono tylko ustalenia, które muszą być zaakceptowane przez  Zarządy Enea S.A i Enea Wytwarzanie. W przypadku braku uwag zostanie tylko formalność złożenia stosownych podpisów pod dokumentem.

NABE -umowy transferoweWiadomość tą wyświetlono 2484 razy.