Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

Cała Europa zmaga się ze znacznym wzrostem cen energii

Obniżone stawki VAT, dopłaty do rachunków i zamrażanie cen - to najczęstsze metody wsparcia odbiorców. Tak wynika z zestawienia firmy doradczej Crido, które uwzględnia kilkanaście krajów.

Zestawienie, sporządzone przez firmę Crido, obejmuje - oprócz Polski - 15 europejskich państw, które wprowadziły lub planują wprowadzenie różnych środków wsparcia dla odbiorców energii.

W Czechach od 1 listopada do końca roku rząd odstąpił od naliczania VAT od energii elektrycznej i gazu. Planuje się przedłużenie tego rozwiązania na 2022 rok.

We Włoszech ceny gazu zostały zamrożone, a do końca roku można stosować obniżoną, 5 proc. stawkę VAT dla gazu. Z kolei Holandia w przyszłym roku planuje m.in. zwiększenie do 230 euro standardowej obniżki podatku od energii.

W Hiszpanii do końca roku obowiązuje obniżona z 5 proc. do 0,5 proc. akcyza na prąd, a stawka VAT dla konsumentów energii spadła z 21 do 10 proc. Dodatkowo rząd zwolnił z płacenia VAT od wyprodukowanej energii elektrycznej.

W Macedonii Północnej do 30 czerwca 2022 roku odbiorcy płacą 5 proc. VAT od energii elektrycznej, do połowy 2023 roku ma obowiązywać stawka 10-proc., a potem - standardowa, 18-proc.

Wielka Brytania ma fundusz dopłat na energię w wysokości 500 mln funtów.

W Estonii obowiązują 50-proc. dopłaty do opłat pobieranych przez dostawców energii. Rozważa się też obniżkę VAT na energię elektryczną z 20 do 9 proc

W Belgii rozszerzone zostało grono uprawnionych z tzw. taryfy socjalnej na energię elektryczną.

Francja zamroziła ceny energii elektrycznej, a w grudniu planuje wypłacić po 100 euro odbiorcom o miesięcznych dochodach poniżej 2 tys. euro.

Na Łotwie od 2022 roku mniej zamożne gospodarstwa domowe będą dostawać miesięcznie 15-20 euro pomocy na opłacenie rachunków.

Litwa od przyszłego roku wprowadza ograniczenia podwyżek za ciepło i możliwość rozłożenia na 5 lat rachunków na gaz. Na Litwie rozważa się też wprowadzenie 5-proc. VAT na prąd i ciepło.

W Niemczech od przyszłego roku znacząco spadnie tzw. EEG-Umlage, czyli opłata OZE - z 6,5 do 3,7 euro za kilowatogodzinę (kWH). Rozważa się też całkowite odstąpienie od pobierania tej opłaty.

Na Cyprze obowiązuje obniżona z 19 do 5 proc. stawka VAT na prąd dla wybranych grup.

W Grecji gospodarstwa domowe dostają miesięcznie tytułem wyrównania 18 euro za pierwsze 300 kWh zużywanych miesięcznie, przy czym odbiorcy korzystający z taryfy socjalnej dostają 24 euro.

Natomiast Rumunia administracyjnie określiła ceny prądu i gazu, a gospodarstwa zużywające miesięcznie do 350 kWh energii elektrycznej lub do 200 m3 gazu będą dostawać dopłaty. Środki te mają działać do 31 marca 2022 roku

W Polsce jednym z elementów zaprezentowanego dziś pakietu antyinflacyjnego jest tzw. dodatek osłonowy, który ma zrekompensować rosnące koszty energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych. Skorzystać ma z niego ponad 5 milionów gospodarstw domowych.

Zgodnie z informacjami kancelarii premiera o możliwości uzyskania dodatku osłonowego będzie decydować kryterium dochodowe gospodarstw domowych. Dopłata w wysokości 400 zł w skali roku zostanie skierowana do gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie. Dopłatę w kwocie 600 zł w skali roku uzyskają gospodarstwa domowe 2-3 osobowe o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.
Dopłata 850 zł będzie przysługiwać gospodarstwom domowym 4-5 osobowym o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie. Dopłatę 1150 zł w skali roku dostaną gospodarstwa domowe 6. osobowe i większe o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Wypłata pieniędzy będzie odbywała się w dwóch ratach w 2022 r.

Źródło-CIRE.pl

Dlaczego drożeje prąd

Ceny energii w Polsce i UE

Tarcza antyinflacyjna


Wiadomość tą wyświetlono 971 razy.