Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj
27.10.2021 O problemach w EC z udziałem Enea S.A.
Dodano: 27 Październik 2021r. 12:54

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami  w Enea Centrum (EC) doszło do spotkania stron dialogu społecznego z udziałem Członka Zarządu Enea S.A. Tomasza Siwaka. Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym -stacjonarnie i zdalnie. Główny temat spotkania dotyczył sytuacji w Obsłudze Klienta (OK) oraz Biurach Obsługi Klienta (BOK), i wynikał z wcześniejszych spotkań w EC a dotyczył napiętej sytuacji w pionie OK.

Przed spotkaniem dotyczącym sytuacji w OK strona pracodawcy ustosunkowała się tematów przedstawionych w piśmie przez NSZZ Solidarność Enea. Omówiono trzy tematy:  -bezpieczeństwa IT, -szczepień przeciwko grypie i umowy z PZU Życie, -szkolenia e-learning. Z pomocą i za zgodą Enea S.A. tematy te mają znaleźć pozytywny finał.

Wracając do sytuacji w OK. Strona pracodawcy ponownie przedstawiła prezentacje dotyczące wzrostu zakresu działalności OK ,związanej między innymi z pandemią. Przedstawiono różne statystyki w tym również dotyczące realizacji celów sprzedażowych, absencji chorobowych i rotacji Pracowników. Jak podkreślono OK mimo mniejszego zatrudnienia realizuje zadania i wywiązuje się z nakładanych na nią obowiązków.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność odnosząc się do przedstawionych statystyk i analiz zasugerowali zrobienie analizy wypłat tz. bonifikat (kar) za nieterminowe rozpatrywanie reklamacji. Z takiej analizy jasno może wynikać, że w EC lepiej jest zwiększyć zatrudnienie niż płacić kary.

Korzystając z obecności Członka Zarządu Enea S.A. strona związkowa zapytała się o blokadę przyjęć w EC. Naszym zdaniem sytuację związaną nadmiernym obciążeniem obowiązkami niektórych komórek organizacyjnych w EC można rozwiązać poprzez zwiększenie liczby etatów. W odpowiedzi T. Siwak przedstawił ogólną politykę kadrową w GK Enea. W nawiązaniu do sytuacji w OK Zarząd Enea S.A. oczekuje od Zarządu EC analizy oraz wniosków, które zostaną rozpatrzone. Nie wyklucza się wzrostu zatrudnienia, ale musi to wynikać z analizy, która uzasadni celowość takich działań. Zasugerowano też analizę wynagrodzeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych EC. 

Po przygotowaniu i przeanalizowaniu w/w dokumentów za około trzy tygodnie dojdzie do spotkania w podobnym składzie.

Wcześniejsze spotkania w EC


Wiadomość tą wyświetlono 2054 razy.