Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się  członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZR G). Minutą ciszy wszyscy zebrani uczcili pamięć Ks. Jerzego Popiełuszki w 37 rocznicę zamordowania Go  przez komunistów.

Tematy poruszane podczas zebrania:

1 Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania (26.08.2021)

2. Sytuacja w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Andrzej Andrzejczak przedstawił problemy z jakimi się borykają w tej placówce. Jednym ze sposobów załagodzenia tej sytuacji jest pomysł zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Szpitali w Województwie Lubuskim. ZR G podejmie działania w celu zawarcia takiego układu.

3.Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). Waldemar Rusakiewicz przedstawił najważniejsze tematy jakie zostały poruszone podczas posiedzenia KK w Jarnołtówku 5-6.10.2021 r.

4.Emerytury stażowe. Podsumowano akcję zbierania podpisów nad przygotowanym przez nas projektem zmiany ustawy emerytalnej. Podziękowano wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w akcję zbierania podpisów. Przewodniczący KK Piotr Duda  30 września 2021 r. w Sejmie Solidarność złożył zebrane 235 tys. podpisów pod projektem ustawy o emeryturach stażowych. Projekt ustawy został złożony 18 czerwca 2021 r. u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Teraz projektem zajmie się Sejm.

5.Obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS). Krzysztof Gonerski zrelacjonował tematykę obrad WRDS jakie odbyło się 6 października  2021 r. w Górzykowie.

6.Sytauacja w Oświacie. Roman Grochowski i Włodzimierz Sapór zapoznali zebranych z planami reformy szkolnictwa przygotowanymi przez Ministra Edukacji. Podkreślono, że nie ma zgody Solidarności na takie zmiany, które zabierają wcześniej wywalczone uprawnienia. Dodatkowo wiele emocji budzi temat braku realizacji porozumienia kończącego strajk w oświacie. Na następne zebranie ZRG zostanie zaproszony Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

7.Obchody rocznicy narodzin NSZZ Solidarność oraz wydarzeń z sierpnia 1982 r. w Gorzowie Wlkp. Podsumowano obchody rocznicowe i podziękowano wszystkim, którzy włączyli się w organizację imprez towarzyszących.

8.Szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy. Podsumowano szkolenie jakie odbyło się 24 września 2021. Wzięło w nim udział 16 osób.

9.Manifestacja w obronie suwerenności energetycznej Polski w Luksemburgu 22.10.2021. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)  dotycząca zamknięcia z dnia na dzień Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie jest nie do przyjęcia. Między innymi dlatego będziemy protestować przed siedzibą TSUE w Luxemburgu. Omówiono sprawy organizacyjne związane z wyjazdem.

10 Sprawy różne wolne wnioski: -Wspólne posiedzenie ZRG i Regionu Zielonogórskiego NSZZ Solidarność. Jeżeli sytuacja związana z pandemią na to pozwoli to w okresie świąt Bożego Narodzenia takie spotkanie zostanie zorganizowane. -Musical 1980-ty w Tatrze Gorzowskim. 15.10.2021 r. odbyła się premiera musicalu dotyczącego najnowszej historii Polski. Zachęcamy wszystkich do wybrania się do Teatru, naprawdę warto. -Następne posiedzenie ZRG. Wstępnie ustalono je na 30 listopada 2021 r.

Wcześniejsze zabrania ZRG

Emerytury Stażowe

WRDS Woj.Lubuskiego


 


Wiadomość tą wyświetlono 1112 razy.