Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

Na prośbę strony społecznej zarząd zorganizował spotkanie stron dialogu społecznego w Sp. Enea Operator w celu wyjaśnienia kwestii związanych z rozliczaniem nadgodzin. Korzystając z okazji również przedstawił propozycję wysokości kwoty bonu na posiłek profilaktyczny oraz rozliczenie skierowań do sanatorium.

W pierwszej kolejności spotkania strony uzgodniły kwotę bonu na posiłek profilaktyczny i przyjęły , że w sezonie 2022 w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 kwota ta będzie wynosić 15,50zł.

Następnie zarząd przedstawił obecną ilości wykorzystanych miejsc w sanatorium z poszczególnych Oddziałów Dystrybucji. Pozostała jeszcze niewykorzystana ogólna  ilość 147 miejsc. Zarząd postanowił rozdzielić je proporcjonalnie do ilości pracowników w poszczególnych OD. Powstała rezerwa przedstawia się następująco: Bydgoszcz 35 ;Gorzów Wlkp. 19; Szczecin 29; Zielona Góra 23; Poznań +Dyrekcja 68. Strona społeczna akceptuje takie rozwiązanie.

Na koniec spotkania pozostała sprawa rozliczania godzin nadliczbowych w Enea Operator. Biuro HR na podstawie wcześniej już przygotowanej prezentacji pragnęło uświadomić stronę społeczną , że zasady rozliczania nadgodzin są prowadzone z wszelką starannością i zgodnie z obowiązującym prawem pracy (Kodeks Pracy KP), a interpretacje strony społecznej odnoszące się w tej kwestii do zapisów ZUZP są podważane przez prawników. Strona społeczna zwraca uwagę , że KP jest prawem podstawowym pracownika i pracodawcy. Natomiast ZUZP może zawierać zapisy korzystniejsze dla pracowników . I odnoszenie się do zapisów KP mniej korzystniejszych jest błędem. To pracownik powinien decydować czy za pracę w nadgodzinach otrzyma wolne , czy gratyfikację pieniężną. Oddawanie dni wolnych za pracę w niedziele i święta jest sprawą oczywistą. Strony ZUZP były świadome intencji i celu dla jakich został podpisany ZUZP. Nie prawnicy mają go interpretować ale strony układu. Biuro HR zaproponowało , a strona społeczna zaakceptowała by w tej kwestii sporządzić Protokół Dodatkowy do ZUZP . Biuro HR po konsultacjach z kancelariami prawnymi przygotuje propozycję zapisów , które będą przedmiotem ustaleń na następnym spotkaniu stron w  lipcu.

Wcześniejsze spotkania w EO


Wiadomość tą wyświetlono 2088 razy.