Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

Spotkanie odbyło się w trybie wideokonferencji.

Głównym tematem spotkania była kolejna tura negocjacji płacowych na rok 2021 i 2022.

Strony wspólnie uzgodniły, że kolejna premia rekompensująca brak przeszeregowań płacowych w br. w wysokości przyjętej dla Sp. GK Enea będzie wypłacona pracownikom Sp. Enea Centrum w dniu 30 czerwca 2021. Jednocześnie zarząd akceptuje pozostałe parametry przeszeregowań od stycznia 2022. jakie zostały przyjęte dla Sp. GK Enea, co będzie tematem odrębnego uzgodnienia na spotkaniu stron dialogu społecznego w dniu 12 lipca 2021r.

Następnie do zebrania dołączyła kadra dyrektorska pionów obsługi klienta. Spotkanie to zostało zainicjowane przez stronę społeczną z uwagi na liczne skargi i zapytania pracowników kierowane do strony społecznej, związane ze znacznym wzrostem spraw reklamacyjnych przy obsłudze posprzedażowej, co powoduje przy obecnym stanie zatrudnienia duże opóźnienia przy ich rozpatrywaniu. Zarząd tłumacząc obecną sytuację przedstawił prezentacje z której wynika pokaźny wzrost zainteresowania klientów do załatwiania spraw poprzez kanał internetowy, powzięto decyzje o dostosowaniu struktury organizacyjne Sp. oraz czasowo przesunięto kilku pracowników by wspomóc pion reklamacji. Zarząd liczy, że możliwie jak największa robotyzacja pewnych obszarów działalności obsługowej poprawi sytuację.

Strona społeczna wytknęła działania zarządu w sprawie nieodtwarzania stanowisk po pracownikach odchodzących ze spółki. Wielokrotnie uprzedzała, że takie działania są szkodliwe. I właśnie taka sytuacja nastąpiła, znaczny wzrost umów                    prokonsumenckich i reklamacji  związanych z opłatami handlowymi i mocowymi spowodował niewydolność fizyczną pracowników do przetworzenia tak dużej ilości zgłoszeń reklamacyjnych , podobna sytuacja jest również w BOK-ach przy bezpośredniej obsłudze klienta.

Zarząd traktuje ten incydent poważnie i dokona wszelkich starań by problem rozwiązać.

Szczegóły do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.


 

Poprzednie spotkania w EC


Wiadomość tą wyświetlono 2430 razy.