Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

Na drugim w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa lubuskiego (WRDS). Druga fala pandemii koronawirusa oraz stale utrzymująca się wysoka zachorowalność i śmiertelność  z tytułu COVID 19 spowodowała konieczność odbycia spotkania w formule video-konferencji.

Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do jego realizacji:

1.Sytuacja pandemiczna w Lubuskim.

Przedstawiciele Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim i Sanepidu przedstawili aktualną sytuację pandemiczną w regionie, oraz przedstawili najważniejsze problemy z jakimi się borykają. Doposażenie szpitali między innymi w respiratory  i sprzęt laboratoryjny , stałe szkolenia  spowodowały, że pandemia na ten moment wydaje się być opanowana. Jak podkreślono służba zdrowia leczy też pacjentów z innymi schorzeniami, nie tylko Covidem.  Największym problemem są braki kadrowe. Dodatkowe świadczenia finansowe tylko częściowo załatwiają temat. Strona związkowa drążyła temat dodatków do wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia walczących z koronawirusem, nie wszyscy je otrzymują- nierówne traktowanie Pracowników. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że np. część salowych ma pozakładane własne firmy i to uniemożliwia wypłacanie im dodatków.

Przedstawiciele Urzędu Statystycznego i Urzędu Pracy w Zielonej Górze  przedstawili wpływ COVID 19 na gospodarkę i rynek pracy w regionie. Podjęta działania ochronne tz „tarcze” dla wielu firm są jedyną deską ratunku. Bezrobocie utrzymuje się na stabilnym- niskim poziomie.

2. Członkom Rady przedstawiono projekt Lubuskiego Planu na Rzecz Zatrudnienia na 2021 r. Strony dialogu w Lubuskim po szczegółowym zapoznaniu się z przesłanym materiałem mają przedstawić swoje opinie do przedstawionego projektu.

W planie obrad było też przedstawienie prezentacji dotyczącej badań w projekcie „ Nowy Dialog-badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych”. Niestety prelegent ze Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej nie zalogował się na vide-konferencji WRDS.

Do 21 stycznia 2021 r. członkowie prezydium WRDS oczekują na przesłanie propozycji tematyki następnych posiedzeń Rady. Termin i forma następnego posiedzenia uzależniona będzie od sytuacji pandemicznej w Kraju i Regionie.

Wcześniejsze zebrania WRDS

 

 


 


Wiadomość tą wyświetlono 2113 razy.