Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Sali Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze obyło się pierwsze w czasie pandemii posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS).

Jedynym tematem obrad Rady były :

„Praktyczne aspekty realizacji działań zmierzających do uzyskania neutralności klimatycznej oraz neutralność klimatyczna województwa lubuskiego w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej”  

Przedstawiciele :Ministerstwa Klimatu (uczestniczyli w posiedzeniu na zasadzie wideokonferencji ), Rady Dialogu Społecznego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Komisji ds. Klimatu Sejmiku Województwa Lubuskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zapoznali zebranych z zawiłościami polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz wpływu tej polityki na sektor energetyczny w Polsce oraz na ochronę klimatu. Krótko przedstawiono też temat retencjonowania wody. Wszyscy prelegenci bardzo pozytywnie przedstawiali i komentowali plany „Europejskiego zielonego ładu”. Podkreślono, że rozwój OZE oraz budowa elektrowni jądrowych ma doprowadzić do odejścia od modelu energetyki opartej na węglu. Docelowo do 2050 roku ma zostać osiągnięty cel takiej polityki czyli „neutralność energetyczna”. Podkreślono, że „sprawiedliwa transformacja” będzie się odbywać przy współudziale strony społecznej.

Członkowie WRDS ze strony związkowej związani z branżą energetyczną podkreślili, że proponowane zmiany pociągną za sobą wiele negatywnych skutków społecznych -zamykanie kopalń oraz elektrowni opartych na kopalinach. Dodatkowo spowoduje to zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, i uzależnienie się od importu energii elektrycznej. Podkreśliliśmy, że deklaracje wspólnych uzgodnień w tych tematach pozostają deklaracjami bez pokrycia. Tylko determinacja górników w obronie swoich miejsc pracy – podziemny strajk oraz groźba wielkiej manifestacji w Warszawie, doprowadziła do zawarcia 25.09.2020r. górniczej umowy społecznej. Z energetykami nadal nikt nie rozmawia-grozi to wybuchem protestów w tej branży. Przytoczyliśmy też deklaracje premiera Mateusza Morawieckiego wygłoszone podczas expose 19.11.2019 r.

„Rząd będzie dążył do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego przy niskiej emisji CO2. Węgiel pozostanie podstawą polskiej energetyki, ale rozwijać powinny się także OZE, jeśli jest to uzasadnione ekonomicznie. Dzisiaj węgiel jest podstawą naszej energetyki, nie chcemy i nie możemy z niego rezygnować”.

W sprawach rożnych podniesiono temat koronawirusa oraz zagrożeń z nim związanych . Temat ten będzie szczegółowo omówiony podczas następnego zebrania WZDS w listopadzie 2020 r.

Wcześniejsze zebrania WRDS

 

Umowa społeczna dla górnictwaWiadomość tą wyświetlono 1320 razy.