Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 27 Wrzesień 2023r.
Drukuj

Pan Artur Soboń z Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP)- Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego  zaprosił strony dialogu społecznego z branży energetycznej do udziału w spotkaniu, które dotyczyło planowanej transformacji energetyki. Spotkanie z powodu pandemii odbyło się   w trybie zdalnym. (25 listopada 2020 padł kolejny dobowy rekord zgonów spowodowanych koronawirusem -674).

Gospodarz spotkania minister Soboń przywitał wszystkich, i rozpoczynając spotkanie poinformował nas, że w MAP trwają prace nad wydzieleniem aktywów węglowych, na obecnym etapie nie trwają prace nad dalszą konsolidacja tego co pozostanie po wydzieleniu. Aktualnie trwają prace z doradcą. Poinformował, że to spotkanie traktuje jako otwarcie dialogu branżowego , tak aby na każdym etapie konsultować swoje zamierzenia. Minister stwierdził, że chcą być uczciwi i poinformował wszystkich że te spotkanie było rejestrowane.  Następnie przedstawiła program zebrania:

  1. Prezentacja Ministra Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego z Ministerstwa Klimatu (MK).
  2. Wystąpienie Ministra ArturaSobonia z Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP).
  3. Dyskusja.

Padła też propozycja podziału tematyki restrukturyzacji branży na obszary biznesowe i powołanie zespołów problemowych ds. -Wytwarzania i Węgla Brunatnego, -Dystrybucji,-Obrotu, -Ciepłownictwa. Poinformowano nas też, że powołano już zespół węgla kamiennego LW Bogdanka. Zespół już pracuje. Minister Soboń zaproponował harmonogram prac w/w zespołów. W ramach informacji z Grup Energetycznych poinformowano nas, że PGE przedstawiło już swoje propozycje zmian do swoich planów (strategii)  Tauron i Enea jeszcze nie ( w tych spółkach do końca roku ma być wypracowana nowa strategia oraz sposób zabezpieczenia Pracowników w tym procesie). W drugiej połowie stycznia 2021 r. odbędzie się plenarne spotkanie z centralami związkowymi na poziomie ministerstwa. W lutym 2021 r. ma powstać wstępna prezentacja strategii w poszczególnych grupach a do końca lutego 2021 w poszczególnych spółkach grup energetycznych. W marcu 2021 r. na kolejnym spotkaniu planowane jest omówienie w/ w  materiałów i  przedstawienie ich Radzie Ministrów

Następnie Adam Guibourgé-Czetwertyński z MK przedstawił  dwie prezentacje dotyczące: -Nowych miejsc pracy związanych z transformacją energetyki,  -Zadania i cele dla sektora elektroenergetycznego w PEP 2040.

Potem ponownie zabrał głos Artur Soboń. Oznajmił, że: - Celem polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne, ale również i efektywność. - Regulacje klimatyczne UE wiążą się ze spadkiem opłacalności energii opartych na konwencjonalnych źródłach energii. -Kilka istotnych faktów wymuszających te działania. -Polityka  banków która powoduje, że nie ma szans na inwestowanie w energetykę węglową. -Import energii – który na rynkach zewnętrznych jest tańszy. -Europejski zielony ład jest istotą polityki UE  i musimy brać to pod uwagę, że jak tak dalej pójdzie to Polska będzie miał najdroższą energie w UE (certyfikaty CO2 w ciągu roku podrożały o 50%).

Zapewnił też uczestników spotkania, że na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo Pracowników, chcemy wypracować nową strategie dla sektora która uratuje całą branże. Potrzebna jest koordynacja działań ze strony państwa. Taką rekomendacją jest wydzielenie aktywów węglowych, pozwoli to na realizację  polityki dekarbonizacji  i rozłożyć w czasie tak aby skutki społeczne były jak najmniejsze.  MAP za największe ryzyko uważa upadek Polskiej energetyki konwencjonalnej i uzależnienie się od importu. Bez konkurencyjnej energetyki nie ma konkurencyjnej  gospodarki. Kluczowe jest to, aby zapewnić stabilność w poszczególnych spółkach Grup Kapitałowych.

Następnie zabierali głos przedstawicie zarządów i strony społecznej z poszczególnych Grup Energetycznych:

 PGE -Wojciech Dąbrowski i Paweł Strączyński.

Enea-Paweł Szczeszek.

Tauron- Marek Wadowski.

Wystąpienia prezesów oraz argumenty przez nich przedstawiane popierały wcześniejsze wystąpienia przedstawicieli MK i MAK.

Następnie zabierali głos przedstawiciele strony społecznej.

Nasze wystąpienia można podsumować następująco: MAP i MK oraz prezesi GK  nie przedstawili nam nic nowego, od tego o czym w branży już dyskutuje się od miesięcy .Oczekiwaliśmy dzisiaj jakiś konkretów, tym czasem poza informacjami ogólnie dostępnymi nie usłyszeliśmy niczego nowego. Cieszymy się jednak,  że proces konsultacji ruszył z miejsca i być może na kolejnych spotkaniach zaowocuje to jakimiś konkretami.

Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Enea na spotkaniu reprezentował Krzysztof Nawrocki  a Krajową Sekcję Energetyków NSZZ Solidarność -Marek Boiński.

Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

NIC O NAS BEZ NAS

PGE redukcja zatrudnienia.

Restrukturyzacja branży


Wiadomość tą wyświetlono 2172 razy.