Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

Kolejne rekordy zachorowań na koronawirusa w Polsce oraz znaczny ich wzrost w Grupie Kapitałowej Enea spowodował działania zarządów oraz komitetów kryzysowych mające na celu ograniczenie możliwości zakażeń. W tym celu zdecydowano, o powrocie do pracy zdalnej i rotacyjnej tam gdzie jest to możliwe. Decyzje, które komórki mają pracować w takich formach mają podejmować dyrektorzy Oddziałów Dystrybucji. Dyrektor K. Jarzębińska przekazała aktualne informacje dotyczące koronawirusa w Operatorze : -na kwarantannie przebywają 74 osoby ,mamy 7 przypadków zakażeń (przez weekend wzrost o dwie osoby), kilka osób czeka na wyniki testów.

Działania pracodawców mające na celu ochronę Pracowników i zapewnienie ciągłości pracy komórek organizacyjnych  są jak najbardziej słuszne, jednak przy tej okazji bez konsultacji ze stroną społeczną  wszystkim, którym zaproponowano pracę zdalną  dano do podpisu oświadczenie,  którego treść jest zbyt daleko idąca. Pracodawca znacznie wykracza poza ramy ustawowe i miesza pracę zdalną z telepracą, co nie jest tożsame. Praca zdalna została uregulowana wyłącznie art. 3 ustawy „antcovidowej” i nie odsyła w żadnym zakresie do Kodeksu pracy. Pracownicy nie znając dokładnie przepisów BHP dotyczących przygotowania miejsca pracy, mają składać oświadczenia o tym, że w miejscu zamieszkania zapewnią przestrzeganie wszystkich przepisów oraz Regulaminu Pracy Operatora. Jest to jawne nadużycie-za przygotowanie i organizację miejsca pracy odpowiada pracodawca. Pracownik nie jest zobligowany do podpisywania jakichkolwiek oświadczeń, wszak to pracodawca poleca mu świadczyć pracę w formie zdalnej.

Dlatego NSZZ Solidarność przestawił opinie prawną dotyczącą w/w tematyki, kwestionującą zasadność takich oświadczeń.

Zarząd oraz jego przedstawiciele przez ponad godzinę podczas wideokonferencji próbowali uzasadnić podjęte decyzje.  Prawnik Operatora odniósł się do opinii prawnej przedstawionej przez NSZZ Solidarność.  Przedstawione argumenty nie przekonały związków zawodowych. Pracę zdalną zaproponowano 1688 osobom, 1021 podpisało przekazane przez pracodawcę dokumenty, 70 stwierdziło, że nie ma warunków do takiej pracy. Prezes Andrzej Kojro oświadczył, że wobec tego iż  ponad 1000 Pracowników podpisało oświadczenie Pracodawca nie zamierza  wycofywać tych dokumentów. „ Ci którzy nie podpiszą oświadczenia nie będą mogli pracować zdalnie”. 

Strona społeczna stoi na stanowisku, że przekazanie tego rodzaju dokumentów Pracownikom bez wcześniejszej konsultacji jest naruszeniem dobrych praktyk w Enea Operator i współpracy ze stroną społeczną. Ponadto zwróciliśmy uwagę na braki sprzętowe umożliwiające pracę zdalną ( komputery itp.) Sześć miesięcy od początku pandemii zostało przespane… Prezes A. Kojro stwierdził, że są to koszty których nie uwzględniono ani w budżecie ani w taryfie. Pracodawca oświadczył, że w tej sytuacji stara się maksymalnie na tyle ile to możliwe zapewnić ten sprzęt potrzebny do pracy zdalnej. Po długiej dyskusji ostatecznie prezes Michał Cebula zaproponował, aby zarząd w dniu jutrzejszym zajął się jeszcze raz tą sprawą  i być może zostanie przyjęta skrócona wersja oświadczenia.

Nowa przyjęta przez zarząd  treść oświadczenia w/s pracy zdalnej:

Oświadczenie

Pracownik oświadcza, że posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania pracy zdalnej.

 

 

Równolegle do tych rozmów w świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów (ODG) odbyło się spotkanie dyrektora ODG Marka Rusakiewicza z Pracownikami i przedstawicielami organizacji związkowych. Jedynym tematem spotkania była umowa o zakazie konkurencji. W 2018 r. temat był już szeroko omawiany, konsultowany i zamknięty. Między innymi kilkudziesięciu Pracowników ODG nie podpisało umów o zakazie konkurencji (najwięcej w całym Operatorze) W OD Poznań i Zielona Góra wszyscy podpisali te dokumenty. Dyskusja dotyczyła treści umowy oraz nowego załacznika do niej- oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Teraz zgodę na taką działalność ma wydawać specjalnie do tego celu powołany zespół (wcześniej takie kompetencje miał dyr. OD) Właśnie zakres tej działalności i ewentualna konkurencja dla Operatora budzi tyle emocji. Polityka zgodności w tej dziedzinie nie jest jednoznaczna. Półtora godzinna dyskusja jak się wydaje nie doprowadziła do zbliżenia się stanowisk stron. Dyr. ODG zaproponował zgłoszenie pisemnych uwag do przedstawionych dokumentów. Uwagi można przekazywać bezpośrednio jemu jak i stronie związkowej.

Wcześniejsze spotkania w Operatorze

O zakazie konkurencji 8.08.2018


Wiadomość tą wyświetlono 2738 razy.