Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj
23-24.10.2019 Obradowała WRDS województwa lubuskiego.
Dodano: 24 Październik 2019r. 10:55

 

W Kolesinie na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa lubuskiego (WRDS). Niestety kolejny już raz podczas obrad wystąpił problem związany z brakiem kworum. Tym razem brak reprezentatywności wystąpił po stronie rządowej i samorządowej. Skutkowało to tym, że Rada nie mogła przyjąć stanowiska w sprawie regulacji dotyczących rynku pracy w kontekście zatrudniania cudzoziemców.  Stanowisko to miało być przyjęte 27 lutego 2019 roku!!! Niestety brak kworum na kolejnych posiedzeniach WRDS uniemożliwia jego przyjęcie.  Postępowanie strony rządowej i samorządowej podczas planowania dzisiejszego zebrania jest bardzo dziwne, najpierw potwierdzają uczestnictwo w obradach WRDS, a później na nie się nie stawiają…

Strona związkowa i przedstawiciele pracodawców pochylili się nad w/w projektem i po 1,5 godzinnej miejscami burzliwej dyskusji udało się uzgodnić uchwałę zawierającą treść projektu stanowiska, które zostanie przedstawione stronie rządowej i samorządowej.

Pozostałe tematy poruszane na posiedzeniu WRDS:

1. Zatrudnianie obcokrajowców w województwie lubuskim oraz procedury z tym związane. Reprezentanci:- Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, -Wojewódzkiego Urzędu Pracy , -Państwowej Inspekcji Pracy, -Okręgowego Inspektoratu Pracy przedstawili informację dotyczącą tej tematyki.

2.Wykluczenie komunikacyjne. Przedstawiciele władz: Urzędu Marszałkowskiego, Przewozów Regionalnych, PKS-u, Starostwa Powiatowego w Słubicach, Urzędu Miasta Świebodzin, Urzędu Gminy Bledzew przedstawili diagnozę sytuacji oraz pomysły mające ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w naszym województwie. Program rządowy nie rozwiąże wszystkich problemów jednak może pomóc ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w małych gminach. Rada wspierać będzie wszystkie działania, które będą ograniczać to patologię.

3.Infrastruktura drogowa w województwie lubuskim. Członkowie Rady zapoznali się aktualnym stanem infrastruktury drogowej oraz planami związanymi z jej rozbudową .

Wcześniejsze posiedzenia Rady

 


Wiadomość tą wyświetlono 1589 razy.