Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj
18.09.2020 Nie tylko o płacach w Enea Centrum.
Dodano: 18 Wrzesień 2020r. 10:19

Zgodnie z porozumieniem płacowym z 3 czerwca 2020 r. w Poznaniu w trybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie) kontynuowano negocjacje płacowe  w Enea Centrum (EC).

1.Przed rozpoczęciem negocjacji płacowych rozmawiano o innych ważnych tematach:

-Limit skierowań do Sanatorium na 2021r. Po analizie wykorzystania skierowań z ostatnich 3 lat uzgodniono limit skierowań na 2021 r. -100 skierowań.

-Praca zdalna- wypadki przy pracy i problemy z tym związane. (odpowiedzialność pracodawcy za przygotowanie miejsca pracy itp.).Dyskutowano o wypadkach w kontekście ubezpieczenia grupowego oraz innych ryzykach z tym związanych oraz kosztach ponoszonych przez Pracowników. Temat aktualnie jest procedowany na Radzie Dialogu Społecznego. Potrzebne są dodatkowe konsultacje   miedzy innymi z Państwową Inspekcją Pracy. Aktualnie pracę zdalną wykonuje 490 Pracowników EC.

-Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego przy pracy zdalnej- zagrożenia  kradzieży -bezpieczeństwo zawartych w nich danych. Odpowiedzialność pracowników za sprzęt który jest użytkowany przy pracy zdalnej. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne uszkodzenie sprzętu. Pracodawca opracuje i prześle szczegółową informację do wszystkich Pracowników dotyczącą tej tematyki.

-Przydziałowa herbata oraz ręczniki. Zaległości za trzy kwartały zostaną wydane 24-25 września 2020 r.

-Szczepienia przeciwko grypie. Strona społeczna podniosła temat szczepień-EC koordynuje ten temat. Na przykładzie Operatora zasygnalizowano konieczność zwiększenia liczby miejsc szczepień (nie tylko siedziby Oddziałów Dystrybucji). Infolinia PZU Zdrowie informuje o braku szczepionek. EC zbiera w tej chwili informacje od Spółek GK Enea o ilości chętnych do zaszczepienia się. Aktualnie jest to około 20 %.

-Odtwarzanie etatów Pracowników odchodzących na emeryturę-blokada przyjęć. Blokady przyjęć nie ma. Każdy etat po Pracowniku odchodzącym na emeryturę jest szczegółowo analizowany.

 

2. Płacówka.

-Negocjacje płacowe. Strona pracodawcy poinformowała, że na chwilę obecną nie jest w stanie podjąć decyzji o ewentualnych dalszych ruchach płacowych. Zaproponowano nam kontynuowanie rozmów płacowych po 20 października. Strona Społeczna złożyła swoją propozycję przeszeregowań -taką samą jak w Operatorze. Rozumiejąc uwarunkowania korporacyjne przyjęła propozycję kontynuacji rozmów w drugiej połowie października.

- Rozliczenie funduszu nagród 1% . Pierwsza transza nagród została wypłacona na poziomie 40 %, kolejna zostanie wypłacona przed końcem roku.


Porozumienie płacowe 3.06.2020


Wiadomość tą wyświetlono 2960 razy.