Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj
8.07.2020 Spotkanie z zarządem Enea S.A.
Dodano: 8 Lipiec 2020r. 11:37

W siedzibie Spółki w Poznaniu doszło do spotkania zarządu Enea S.A. pod przewodnictwem nowego prezesa Pawła Szczeszka z przedstawicielami strony społecznej. Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym  (stacjonarnym i wideokonferencja).

Po kilku uprzejmościach z obu stron i przedstawieniu sytuacji w Elektrowni Połaniec nowy prezes poprosił stronę społeczną o przedstawienie tematów z którymi przyjdzie mu się zmierzyć.

Tematy zasygnalizowane przez stronę społeczną:

1. Nagroda na Dzień Energetyka. Zgodnie z długoletnią tradycją zasugerowaliśmy wypłatę w równej wysokości dla wszystkich Spółek GK Enea w, których taka nagroda funkcjonuje w zapisach zakładowego prawa pracy. Zaproponowaliśmy wysokość tej nagrody (uwzgledniającą bardzo duże zaangażowanie Pracowników w wywiązywanie się ze swoich obowiązków w czasie pandemii.  Zarząd na najbliższym swoim posiedzeniu ustosunkuje się do tej propozycji, już podczas spotkania padła deklaracja o jednakowej wysokości tej nagrody.

2. Łamanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). -Wynagradzania  zasadnicze dyrektorów nie mieszczą się w kategoriach zaszeregowania, - Regulamin Zarządzania Przez Cele -od wielu lat funkcjonuje na innych zasadach niż przewiduje to ZUZP. Zespół powołany do aktualizacji zapisów ZUZP praktycznie się już nie spotyka.

3.Restrukturyzacja branży. Zapowiedzi przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) sugerują głęboką restrukturyzację energetyki. Podkreśliliśmy, że oczekujemy dialogu w tym temacie.

4. Przyszłość Enea Logistyka, Enea Serwis, Enea Pomiary w świetle planów MAP. Należałoby przyśpieszyć procesy zmierzające do przejęcia ich przez Enea Operatora.

5. Praca zdalna. Brak transparentności w tej tematyce w Enea S.A. powoduje powstawanie teorii spiskowych.

6.Szkolenia w GK Enea. Z jednej strony od kilku lat oszczędza się nawet na szkoleniach BHP, a z drugiej strony organizuje się drogie kilkudniowe szkolenia integracyjne. Szkolenia w większości realizowane są w formule e-learning- przez co jakość ich bardzo spadła.

7.Badanie satysfakcji pracowników. Zasugerowaliśmy odstąpienie od takich badań-niepotrzebne wydawanie środków finansowych na badania, które nie są w żaden sposób miarodajne-bardzo mała liczba uczestników badania (powszechny bojkot Pracowników).

8.Enea Ciepło ewentualne zasilenie kolejnymi Spółkami. Przyszłość MPEC Piła-obecnie znajduje się w Enea Wytwarzanie

Do przedstawionych tematów zarząd ustosunkuje na następnych spotkaniach, które zgodnie z deklaracją będą sukcesywnie organizowane.

Zmiany w zarządzie Enea SA

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.