Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj
26.08.2019 Robocze spotkanie w Enea Operator.
Dodano: 26 Sierpień 2019r. 13:50

W Poznaniu w siedzibie Enea Operatora(EO) zarząd spotkał się z przedstawicielami Załogi. Po gorącym okresie negocjacji płacowych było to pierwsze robocze spotkanie stron dialogu społecznego w EO. Zarząd reprezentowany był przez: Andrzeja Kojro, Marka Szymankiewicza i Michała Cebulę. Tematyka spotkania:

1.Regulamin Pracy-omówiono propozycje zmian. Po raz czwarty próbowano uzgodnić zmiany do  Regulamin Pracy. Przedstawiono nowe zapisy dotyczące: przebywania na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy, legitymacji służbowej, monitoringu miejsca pracy (monitoring wizyjny).  Uzgodniono tą tematykę. Niestety dalej pozostały dwa tematy sporne:-czas pracy zespołów Pogotowi Energetycznych, -monitoring rozmów telefonicznych oraz poczty mailowej. Ten drugi temat narusza niezależność związków zawodowych korzystających ze sprzętu pracodawcy. Strona społeczna złożyła propozycję rozwiązania kwestii spornych, zarząd rozważy je na najbliższym swoim posiedzeniu.

2.Zmiany w regulaminach organizacyjnych Oddziałów Dystrybucji. Przedstawiono projekt reorganizacji w Wydziałach Układów Pomiarowych. Zaprezentowany materiał zostanie przesłany związkom zawodowym razem ze skutkami społecznymi proponowanych zmian. Po konsultacji z zainteresowanymi Pracownikami strona społeczna ustosunkuje się złożonych propozycji.

3.Zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Przedstawiono projekt protokołu dodatkowego nr 11 do ZUZP dotyczącego zmiany nazewnictwa stanowisk i taryfikatora kwalifikacyjnego wynikającego z reorganizacji struktury w Wydziałach Układów Pomiarowych oraz  pracy w warunkach szczególnych. Zmiana nazewnictwa Załącznika nr 7 do ZUZP wynika z Ustawy o emeryturach pomostowych. Prezentowany materiał zostanie przesłany związkom zawodowym. Po analizie i uzyskaniu stosownych upoważnień nastąpi podpisanie protokołu dodatkowego.

4.Profilaktyka sanatoryjna. Limit skierowań do Sanatorium na 2020 r. Uzgodniono limit taki sam jak w 2019 r (500 skierowań- podzielonych na Oddziały Dystrybucji proporcjonalnie do liczby zatrudnionych). Zasady rozdziału niewykorzystanych skierowań będą takie same jak w 2019 r.  

5.Sprawy różne -wolne wnioski. Przedstawiciele NSZZ Solidarność poprosili o udostępnienie opracowanego ponad dwa lata temu materiału dotyczącego standaryzacji i etatyzacji Oddziałów i Rejonów Dystrybucji. W tej kwestii zostało wysłane oficjalne wystąpienie. Zarząd na najbliższym swoim posiedzeniu zajmie się tym tematem i udzieli odpowiedzi.

Pismo w sprawie standaryzacji i etatyzacji

Wcześniejsze spotkania w EO


Wiadomość tą wyświetlono 3226 razy.