Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

Po precedensie jakim było podpisanie 1 lipca 2019 r.  porozumienia płacowego w Enea S.A. ( efekt manifestacji przed siedzibą Enea SA -26.06.2019) również w Enea Operatorze podjęto kolejną próbę zawarcia porozumienia płacowego, kończącego spór zbiorowy, bez konieczności angażowania  i ponoszenia kosztów mediatora  z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Po prawie czterech godzinach negocjacji udało się zakończyć spór zbiorowy i podpisać porozumienie płacowe  bardzo podobne do tego zawartego w  Enea S.A.

1.Obligatoryjna podwyżka płac zasadniczych od sierpnia 2019 o 300 zł.

2. Premia wakacyjna -1000 zł. płatna 15 lipca 2019 r.

3. Waloryzacja tabeli płac zasadniczych o 2 %.

4.Na wniosek bezpośredniego przełożonego po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi można nie przyznać podwyżki lub przyznać ją w mniejszej wysokości niż 300 zł. Zaoszczędzone w ten sposób środki pozostaną do dyspozycji tej komórki organizacyjnej.

Strony dialogu społecznego w Operatorze podpisały następujące dokumenty:

·         protokół z rokowań prowadzonych w trybie sporu zbiorowego

·         porozumienie płacowe kończące spór zbiorowy

·         uzgodnienie ws. podstawy tabeli płac obowiązującej od 01.08.2019

Wszystkie te dokumenty dostępne są w siedzibach NSZZ Solidarność.

Porozumienie płacowe w Enea S.A.

Wcześniejsze spotkania w Operatorze

Manifestacja przed siedzibą Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 6205 razy.