Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj
21.08.2019 Robocze spotkanie w Enea Serwis
Dodano: 21 Sierpień 2019r. 14:58

W Poznaniu w siedzibie Enea Serwis (ES) spotkały się strony dialogu społecznego tej Spółki. Zarząd podczas spotkania reprezentował prezes Piotr Bogusławski.  Roboczy tryb spotkania dotyczył spraw nad, którymi pracowały zespoły problemowe, które przygotowały materiały do zaopiniowania przez stronę społeczną. Tematyka zebrania:

1.Taryfikator kwalifikacyjny-  Tabela płac zasadniczych. Zespół dopasował nową tabelę płac zasadniczych do tej występującej w Enea Operator w 2018 r. Dotychczas w ES funkcjonowało 10 kategorii zaszeregowania, dzięki tej operacji będzie 12 kategorii. Podczas dyskusji dokonano niewielkich korekt. Analiza finansowa ma pokazać ewentualne koszty zaproponowanych zmian.

2.Regulamin Pracy. Zaproponowane przez stronę związkową zmiany dotyczące okularów korekcyjnych zostały zaakceptowane. Regulamin gotowy do podpisania przez strony.

3.Profilaktyka Sanatoryjna. Wstępnie uzgodniono ilość miejsc do Sanatorium w Inowrocławiu na 2020 r.- 58 (poziom tegoroczny). W 2019 roku jest jeszcze do wykorzystania 17 skierowań.

4. Regulamin wyborów przedstawicieli Pracowników do Rady Nadzorczej i Zarządu ES. Przedstawiony regulamin wymaga jeszcze analizy prawnej pod kątem zmienionych przepisów dotyczących tej tematyki.

Strona pracodawcy prześle omawiany materiał z naniesionymi poprawkami.

5 września 2019 r. planowane jest podpisanie w/w dokumentów  

 

Wcześniejsze spotkania w Enea Serwis


Wiadomość tą wyświetlono 2153 razy.