Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

Po uzgodnieniach płacowych w kluczowych Spółkach Grupy Kapitałowej również w Enea Serwis podjęto próbę uzgodnienia zasad polityki płacowej w 2019 r.  w tej Spółce.

Zarząd Spółki  podczas negocjacji reprezentowali:

  • Sławomir Bielecki - Prezes Zarządu,
  • Piotr Bogusławski - Wiceprezes ds. Pracowniczych,
  • Sławomir Szczot - Wiceprezes ds. Rozwoju.

Spotkanie rozpoczął prezes S.Bielecki przedstawiając sytuację spółki. Nawiązując do już zawartych w innych spółkach GK Enea porozumień płacowych zaproponował podobne warunki zastrzegając jednak duży margines kwoty uznaniowej, sięgający 50% całej kwoty proponowanej średniej podwyżki płacy zasadniczej w Spółce.

Propozycja nie znalazła akceptacji Strony Społecznej, dla której jednym z głównych celów jest wyrównanie płac pracowników Enea Serwis do poziomu Enea Operator (dla podobnych stanowisk pracy). Jedna z propozycji Zarządu polegała na przesunięciu podwyżki w czasie, co najmniej do września 2019 roku. Ta propozycja także nie znalazła akceptacji Strony Społecznej.

Kilkukrotne przerwy doprowadziły do uzgodnień bardzo podobnych do zawartych w Enea S.A. i Operatorze. Podpisano porozumienie płacowe mówiące o obligatoryjnym podwyższeniu płacy zasadniczej w Spółce o 300 zł. od sierpnia 2019 r. oraz o wypłacie jednorazowej nagrody w wysokości 1000 zł  do 17 lipca 2019 roku. W uzasadnionych przypadkach strona pracodawcy może nie przyznać podwyżki -wymagać to będzie uzgodnień ze stroną społeczną.

Wcześniejsze spotkania w Enea Serwis.


Wiadomość tą wyświetlono 3617 razy.