Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj
11.06.2019 Mediacje w Enea Centrum
Dodano: 11 Czerwiec 2019r. 12:30

W Poznaniu  odbyło się pierwsze spotkanie mediacyjne w Enea Centrum (EC). Było to czwarte spotkanie w ramach sporu zbiorowego. Przedmiotem sporu jest żądanie płacowe złożone 29 kwietnia 2019 r.  Podczas mediacji zarząd EC był reprezentowany przez prezesa Sławomira Jankiewicza oraz  vice prezesa Dariusza Szymczak.

Strona pracodawcy pozostała przy swojej propozycji z 4 czerwca 2019 r. -120 zł.  średnio do płacy zasadniczej od czerwca 2019 r. i jednorazowa wypłata w kwocie 200 zł.  Brak postąpienia zdaniem prez. S. Jankiewicza wynika ze zbyt dużej rozbieżności zaproponowanych kwot podwyżek. Wobec braku postąpienia strony pracodawcy strona społeczna pozostała również przy swojej propozycji.- 600 zł podwyżki płacy zasadniczej od maja 2019  plus 1000 zł jako premię  jednorazową.

Wobec braku postępu w propozycjach stron, prezes S. Jankiewicz zaproponował uzgodnienie mediatora. Padła propozycja żeby został nim Jacek Męcina, który będzie mediował w sporach zbiorowych w Enea S.A. i Enea Operatorze. Pracodawca poprosił o przedstawienie innych propozycji. Strona społeczna zaproponowała trzech mediatorów z listy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Po przerwie strona pracodawcy wybrała  na mediatora Olafa Wiśniewskiego.

Zarząd Enea Centrum nie zgodził się pokryć kosztów mediacji. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych koszty mediacji pokryją wspólnie strony sporu. Powyższe ustalenia zawarto w protokole ze spotkania.

Inne tematy poruszone podczas spotkania:

-Szkolenia miękkie połączone z integracją. Na temat celowości wydatkowania pieniędzy na takie szkolenia dyskutowano na ostatnim spotkaniu. Informacje przekazywane od pracowników uczestniczących w tych spotkaniach nie napawają optymizmem. W negatywnym świetle przedstawiana jest rola związków zawodowych w GK Enea.  Podnoszony jest temat ekwiwalentu pieniężnego za ręcznik, herbatę, mydło…Temat wałkowany wielokrotnie nie z winy związków dalej jest nie załatwiony- nie dostaliśmy propozycji ekwiwalentu, mimo obietnic złożonych na spotkaniu 15 maja 2019.

-Informacja o ruchach płacowych dokonanych pomimo toczących się rokowań. Do dnia dzisiejszego mimo pisemnych wystąpień organizacji związkowych nie dostaliśmy w tym temacie żadnej informacji. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że temat aktualnie jest rozpatrywany. Do końca tygodnia mamy dostać przedmiotowy materiał.

-Tabela płac zasadniczych w EC. Dalej funkcjonuje stara tabela z 2012. Na spotkaniu 17 maja 2019 r. przekazano nam, że do czasu podpisania porozumienia płacowego w EC zespół tematyczny nie spotka się. Zdaniem strony społecznej brak porozumienia płacowego nie powien blokować prac zespołu, którego celem jest opracowanie nowej tabeli płac zasadniczych w EC. Wystąpiliśmy o wyznaczenie terminu spotkania zespołu.

Wcześniejsze spotkania.


Wiadomość tą wyświetlono 3663 razy.