Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj
10.09.2018 Negocjacje Umowy Społecznej.
Dodano: 10 Wrzesień 2018r. 19:21

Po trzech tygodniach przerwy kontynuowano negocjacje, których celem jest zawarcie Nowej Umowy Społecznej dla Pracowników Grupy Kapitałowej Enea.  Na wstępie strona pracodawcy przedstawiła doradcę zarządu Enea S.A. ds. współpracy ze związkami zawodowymi -Bogumiła Kanika. Strona związkowa stwierdziła fakt- nie wszyscy prezesi podpisali protokół z 20.08.2018 r. W odpowiedzi usłyszeliśmy , że nie wynikało to ze złej woli, a raczej przeoczenia. Później zabrał głos Wojciech Jędrzyński , który chciał przedstawić założenia do Ramowej Umowy Społecznej. Wystąpienie przerwała strona społeczna, która podkreśliła, że w protokole z 20 sierpnia zawarła sposób procedowania nad zawarciem umowy społecznej.

Po ogłoszonej na życzenie strony związkowej przerwie, przedstawiliśmy najważniejsze tematy jakie w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć. Dyskutowano na temat umocowania prawnego strony pracodawcy do negocjacji umowy, oraz działań jakie należy podjąć żeby wypracowany dokument był źródłem prawa pracy. Następnie przedstawiliśmy nasze oczekiwania dotyczące najważniejszego punktu umowy, czyli gwarancji zatrudnienia. Pracodawcy stwierdzili, że żeby móc negocjować ten punkt muszą mieć przeprowadzoną we wszystkich Spółkach etatyzację. Zgłosili też zastrzeżenia dotyczące objęcia gwarancjami kadry zarządzającej. Zaproponowano kontynuacje negocjacji 24 września. Strona społeczna zaproponowała dwudniowe negocjacje do skutku-podpisania umowy. Kwestia ta ma zostać rozstrzygnięta na spotkaniu 24.09.2018 r.

Wcześniejsze negocjacje

 


Wiadomość tą wyświetlono 2760 razy.