Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Z inicjatywy Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Enea Serwis w Gorzowie doszło do spotkania z Dyrektorem Rejonu Enea Serwis Łukaszem Sobczakiem.

Tematyka spotkania przebiegała w spokojnej merytorycznej atmosferze i poruszała zagadnienia z zakresu prawa pracy, ZUZP, organizacji zakładu pracy, czy spraw pracowniczych.  Dyrektor Rejonu odpowiadał na wcześniej przesłane pytania od pracowników, a także na pytania, które pojawiały się w trakcie spotkania.

Poruszane zagadnienia czasem wykraczały poza kompetencje dyrektora, co zostało wyjustowane podczas wypowiedzi. Tematy poruszane na spotkaniu to między innymi:

Wspomaganie się firmami prywatnymi w prowadzeniu robót, likwidacja warsztatu, narzędziownia, zmiany strukturalne na stanowiskach kierowniczych, realizacja umów pomiędzy ES a Grupą Kapitałową, sprawy sprzątaczek, elektromonter- robotnik wykwalifikowany- monter, tabela płac zasadniczych, wyrównywanie dysproporcji płacowych między stanowiskami i rejonami, konserwatorzy sprzętu transportowego, warunki dokonywania przeglądów dziennych sprzętu, organizacja spraw administracyjnych dla pracowników, wyposażenia elektromonterów, zakupy wydziałowe -budżet zakupowy. SOP,  1%  fundusz nagród.

Po spotkaniu załoga ma nadzieję, że poruszane zagadnienia będące w gestii dyrektora rejonu zostaną załatwione zgodnie z jego obietnicami, a pozostałe sprawy wykraczające poza jego kompetencje zostaną przedstawione zarządowi spółki.

Strona związkowa i sami pracownicy uważają, że spotkania o takim charakterze mają wymierny wpływ na dobrą współpracę obu stron dialogu społecznego w Spółce.

A.M.

Spotkania w ES


 


Wiadomość tą wyświetlono 2182 razy.