Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj
10.10.2016 PPE dla GK Enea nowa oferta PZU.
Dodano: 11 Październik 2016r. 08:30

W Poznaniu doszło do spotkania strony społecznej z członkami zespołu, który opracował nową ofertę Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) dla Pracowników Grupy Kapitałowej Enea.

Przedstawiciele PZU zapoznali zebranych z analizę funkcjonowania PPE w Polsce i w Enea  oraz  przedstawili ofertę PPE w formie funduszy inwestycyjnych. Oferta według przedstawicieli PZU optymalizuje koszty, poprzez zmniejszenie opłat za zarządzanie.

Główne założenia PPE z PZU:- 100 % alokacja składki na funduszach inwestycyjnych –niższe koszty funkcjonowania ,-inwestycje dopasowane do wieku uczestnika,-szerokie możliwości inwestowania, -nowoczesne rozwiązania operacyjne,- Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), - dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy, - pakiet lojalnościowy przy innych ubezpieczeniach.

PPE w GK Enea funkcjonuje od 2004 r. aktualnie prowadzi go firma AVIVA. Składkę na PPE w wysokości 7 % wynagrodzenia uczestnika odprowadza pracodawca. Środki wpłacane  do programu traktowane są jako przychód pracownika i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawową  różnicą między aktualnie funkcjonującym PPE, a ofertą PZU, jest to, że 100 %  składki alokowane jest  w funduszach inwestycyjnych , a ubezpieczenie grupowe ma być dodatkowo opłacane przez uczestnika PPE (ubezpieczenia takie jest dobrowolne). W AVIVA 10 % z 7% składki przeznaczone jest na reasekurację (ubezpieczenie grupowe )

Przystąpienie do nowego PPE wymaga zgody pracodawcy i organizacji związkowych.

Strona związkowa zasugerowała stronie pracodawcy spotkanie z firmą AVIVA.

Więcej szczegółów na temat PPE można uzyskać w siedzibach związków.


Enea przystąpiła do TUW


Wiadomość tą wyświetlono 3169 razy.