Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

W Międzychodzie na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G).

Tematyka obrad:

1.Wysłuchano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania KP G (Przyłęsko-8.06.2016)

2.Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto 6 Pracowników.

3.Wysłuchano sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania złożonego przez Przew. KPG.

4.Relacja z obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (Radom -23.06.2016 i Gdańsk 24.08.2016).

5.Porozumienie Zdroisk –świadczenie pieniężne dla osób, które nie nabyły praw do akcji pracowniczych. Sprawa Sądowa w tym temacie nie doprowadziła do zawarcia ugody. Przedstawiono efekty prac zespołu powołanego w celu polubownego załatwienia tego tematu. Dwóch członków KP G zdecydowało się skierować sprawę na drogę Sądową i dalszego dochodzenia swoich praw. Pomoc prawną zapewni związek.

6.Ograniczenie handlu w niedzielę. Omówiono przebieg akcji związanej ze zbieraniem podpisów pod inicjatywą ustawodawczą w tym temacie.

7.Sprawy płacowe. Przedstawiono efekty uzgodnień dotyczących Nagrody na Dzień Energetyka oraz „karpiowego”. Przyjęto preferowany przez związek sposób podziału kwoty uznaniowej w Enea Operator ( śr. 70 zł. do płacy zasadniczej od IX).

8.Sytuacja w spółkach GK Enea:

-Enea Operator- omówiono korespondencję i przebieg rozmów dotyczących projektu zmian regulaminu organizacyjnego Oddziałów Dystrybucji. –przedstawiono problem wydawania poleceń przez osoby nieuprawnione  dla pracowników Enea Operatora ( zlecanie analiz dotyczących gospodarstwa samochodowego).-poruszono temat wypadków na naszych urządzeniach obcych wykonawców.

- Enea Centrum-relacja ze spotkania z Prezesem Krzysztofem Kierzkowskim jakie odbyło  się w Gorzowie Wlkp. Wpłynęły kolejne sygnały o zatrudnieniu osób przez Agencje Pracy Tymczasowej. Omówiono przebieg kontroli Inspektorów Głównej Inspekcji Pracy.

-Enea Serwis. Relacja ze spotkań dotyczących uzgodnień zmian  Regulaminu Organizacyjnego, załączników do ZUZP, oraz planów restrukturyzacji (likwidacja działalności polegającej na administrowaniu i sprzątaniu obiektów) .

9.Trzem naszym Kolegom którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej udzielono zapomóg losowych.

10.Po zakończeniu zebrania KPG doszło do otwartego spotkania z  Pracownikami  Rejonu Dystrybucji Międzychód oraz Biura Obsługi Klienta Międzychód. Tematyka spotkanie pokrywała się z tematyką zebrania KP G.

Wcześniejsze zebrania KP G


Wiadomość tą wyświetlono 2565 razy.