Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

W Poznaniu na ul. Góreckiej odbyło się  spotkanie strony społecznej  GK ENEA z zespołem koordynującym Sp. Enea Centrum (EC) ,  która jest administratorem  Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS)  dla GK ENEA . W spotkaniu za pośrednictwem telekonferencji uczestniczyli również przedstawiciele zarządu i strony społecznej Sp. Enea Wytwarzanie (EW) .

Głównym tematem spotkania było podsumowanie  każdego obszaru funkcjonowania WDS za miniony okres 2016r oraz propozycje , które mogły by zafunkcjonować  do końca tego roku.  Na podstawie przygotowanej przez zespół prezentacji    Pan Grzegorz Jeziorny  podsumował  przede wszystkim  dotychczasowe zmiany jakie zostały wprowadzone  od tego roku . Wprowadzenie  obsługi świadczeń socjalnych dla pracowników na platformie SAP ,co spowodowało na początku pewne  zamieszanie , ale na dzień dzisiejszy obsługa pracowników w tej formie się sprawdza , oczywiście zdarzają się jeszcze pewne błędy , ale z czasem i one zostaną wyeliminowane.  Zastąpienie  rozpatrywania przez komisje socjalne imiennych list osób uprawnionych  listami zbiorczymi sum w przypadku świadczeń obligatoryjnych , co w pewnym stopniu skraca proces przyznawania i wypłaty świadczeń.  W tym momencie strona społeczna zaproponowała , by w okresie natężonego ruchu urlopowego ( m-c lipiec i sierpień) wypłaty za wczasy „pod gruszą” były realizowane nie tylko w IV kw. tych miesięcy lecz też w II kw.  Zespół przyjął do rozpatrzenia taką ewentualność. Podkreślając , że spotkanie w sprawie WDS na 2017r. odbędzie się w październiku  lub listopadzie . Zespół dostrzegając pewną różnicę w funkcjonowaniu FŚS w sp. EW a WDS pozostałych SP GK ENEA zaproponował , by w siedzibie Sp. w Świerżach Górnych zorganizować mini giełdę turystyczną dla pracowników spółki. Z zamiarem poszerzenia i urozmaicenia pracownikom wypoczynku indywidualnego oraz oferty kolonijno-obozowej dla dzieci . W odpowiedzi na tą propozycję strona społeczna tej spółki na razie nie widzi takiej potrzeby . Na zakończenie spotkania strona społeczna poprosiła zespół o przekazanie całej prezentacji do poszczególnych organizacji związkowych. 

Osoby zainteresowane  tą tematyką mogą uzyskać szczegółowe informację w siedzibach swoich organizacji związkowych.


Wiadomość tą wyświetlono 2255 razy.