Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj
14.06.2016 Nowa strategia Grupy Enea.
Dodano: 15 Czerwiec 2016r. 12:22

Zarząd Enea S.A. zaprosił stronę społeczną do Sierakowa by przedstawić nową strategie Grupy Enea. Spotkanie rozpoczęła prezentacja „ Optymalizujemy model biznesowy i budujemy potencjał dla zrównoważonego rozwoju Grupy” przedstawiona przez Prez. Mirosława Kowalika. Mikołaj Franzkowiak przedstawił wyniki Grupy za I kwartał 2016 r. Wiesław Piosik zapoznał zebranych z planami dalszej integracji Grupy. Po wejściu Lubelskiego Węgla „Bogdanka”(LWB) w 27 Spółkach Grupy pracuje ok 15 tys. Osób.  W. Piosik przedstawił też palny związane  z restrukturyzacją Enea Wytwarzanie-wydzielenie „Ciepła”.

Po tych prezentacjach strona społeczna mogła skomentować przedstawiony materiał i zadawać pytania.

Proponowane zmiany w wielu aspektach dotykają spraw pracowniczych dlatego,  oczekiwaniem strony społecznej reprezentującej zdecydowaną większość zatrudnionych w Grupie Enea jest zawarcie PAKTU SPOŁECZNEGO  gwarantującego niepogorszenie warunków pracy i płacy, w tym również zapewnienie gwarancji zatrudnienia. Strona pracodawcy wyraziła gotowość przystąpienia do rozmów nad zawarciem w/w PAKTU. Dyskutowano również o udziale przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej Enea S.A. Koledzy z LWB wyrazili zaniepokojenie związane z zaangażowaniem się Enea w Katowicki Holding Węglowy, oraz skomentowali bardzo niski kurs akcji ich Spółki. Strona związkowa oczekuje od Zarządu Enea S.A. podjęcia zdecydowanych działań mających na celu unieważnienie wydanej dla australijskiej spółki koncesji na poszukiwania węgla na dawno już rozpoznanym terenie i uzyskania dla LWB koncesji na wydobycie węgla w spornym obszarze. Rozmawiano też o luce pokoleniowej oraz działaniach zaradczych mających na celu zniwelowanie negatywnych skutków tej luki. Poruszono również temat związany z wysokością nagrody na Dzień Energetyka- w tej sprawie zostanie zorganizowane osobne spotkanie.

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 3752 razy.