Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

W Zielonej Górze na pierwszym roboczym posiedzeniu spotkali się członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS).

Tematyka spotkania:

1. Regulamin WRDS. Członkowie Rady z jedną poprawką przyjęli regulamin przygotowany przez Prezydium.

2.Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przyjęto stanowisko w sprawie postulowanej  zmiany organizacji i zakresu kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3.Wskazanie kandydata na członków Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. WRDS rekomendowała do Rady Funduszu  Ewę Parecka z OPZZ.

4.Prezentacja Planu Transportowego. Po zapoznaniu się z aktualizacją zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, Rada dyskutowała na temat nowej niewystarczającej sieci transportowej, która ma obowiązywać od 2017 r. Stanowisko w tym temacie zostanie przyjęte w głosowaniu elektronicznym.

5.Sprawy różne. Zgłoszono problem umów śmieciowych w służbie zdrowia w tym również wśród ratowników medycznych. Temat umów śmieciowych będzie przedmiotem obrad WRDS podczas następnego spotkania.

Powstanie WRDS


Wiadomość tą wyświetlono 2555 razy.