Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

W Choszcznie na wyjazdowym posiedzeniu obradowała Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.(KP)  Tematyka obrad:

1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania KP-Centrala 21.03.2016.

2.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium i nie tylko, zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce i w jakich uczestniczyli od ostatniego zebrania KP.

3.Sprawy płacowe. Podsumowano negocjacje i porozumienia płacowe w spółkach grupy Enea.

4.Porozumienie ze Zdroiska-świadczenie pieniężne dla Pracowników, którzy nie nabyli praw do akcji. Omówiono kwestię Sądowego zawezwania do próby ugody-95 osób. Koszty ewentualnych pozwów poniesie związek. Zespół powołany przez zarząd Enea S.A. rozpoczął pracę. Komisja zapoznała się z propozycjami strony społecznej  polubownego załatwienia sprawy.

5.Porozumienie z Sierakowa -  projektowana zmiana granic  PE Nowy Tomyśl i PE Międzychód łamie to porozumienie. Można tą sytuację zmienić podpisując aneks do w/w porozumienia. Od stron porozumienia oczekujemy na zawarcia stosownego aneksu.

6.Obrady  Komisji Krajowej. K. Gonerski zdał relację z  obrad Komisji Krajowej  w Krośnie.

7.Działalność socjalna.Urawniłowka” jaką wprowadza się od dwóch lat w zasadach prowadzenia działalności socjalnej doprowadza do braku możliwości finansowania działalności od wielu lat prowadzonych na terenie Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Należy dążyć do przywrócenia starych zasad. KP  podjęła decyzję o wsparciu funduszami związkowymi spotkań integracyjnych organizowanych przez Komisje Wydziałowe.

8.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Zapoznano się z sytuacją w Enea S.A. ,Operator, Serwis, Centrum, Logistyka.

9.Sprawy różne:- Sekcja Młodych NSZZ Solidarność powstaje przy Zarządzie Regionu Gorzów Wlkp.-osoby w wieku do 35 lat zachęcamy do włączenia się w  tą działalność , -Relacja ze zjazdu Wspólnoty Duszpasterstwa Energetyków w Szczecinie, - Turniej o puchar Solidarności w piłce siatkowej- Sulęcin 21.05.2016 r.

Po zakończeniu spotkania Komisji doszło do spotkania z Pracownikami Rejonu Dystrybucji Choszczno. Tematyka spotkania pokrywała się z tematyką zebrania KP. Dużo wątpliwości wzbudził fakt dużej części uznaniowej w podpisanych porozumieniach płacowych. Podawano przykłady niewłaściwego podziału 1 % funduszu nagród wynikającego z ZUZP. Działalność socjalna jest cały czas ograniczana, doprowadza to do nerwowych sytuacji. Zwrócono uwagę na nieprawidłowe rozliczanie czasu pracy. Tematy te zostaną poruszone na spotkaniu z Dyrektorem Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.

Poprzednie posiedzenia KP Gorzów

W drodze powrotnej do Gorzowa spotkaliśmy zimę:


 


Wiadomość tą wyświetlono 2718 razy.