Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

Pierwszy raz w historii związku członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) spotkali się w Krośnie. Gośćmi oficjalnej części zebrania byli: -Prezydent Krosna Piotr Przytocki, -Starosta Powiatu Jan Juszczak, -lokalni parlamentarzyści, przedstawiciele pracodawców oraz duszpasterze: ks. Kazimierz Kaczor, ks. Tadeusz Szetela oraz ks. Krzysztof Mijal, który poprowadził modlitwę rozpoczynając  w ten sposób obrady KK. Gościem specjalnym był również ks. Ludwik Kowalski, proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku.

Były członek KK wieloletni szef Regionu Rzeszowskiego a obecnie v-ce Marszałek  Województwa Podkarpackiego Wojciech Buczak odebrał tytuł „Człowieka Roku Tygodnika Solidarność” za  2015 r. Wyróżnienie otrzymał za wierność ideałom Solidarności oraz dbałość o polski przemysł.

Najwięcej czasu podczas obrad KK poświęcono dyskusji na temat projektu nowej ustawy emerytalnej złożonej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Przyjęto stanowisko w, w którym NSZZ Solidarność  podtrzymała swoje stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu obniżającego wiek emerytalny. KK podtrzymała również stanowisko co do kryterium stażowego, uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę.  Przywrócenie powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn zawarte w prezydenckim projekcie wniesionym do sejmu wychodzi na przeciw oczekiwaniom i zmierza do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy programowej podpisanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” z kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą. KK oczekuje jednak, że w trakcie prac parlamentarnych zostanie on uzupełniony o dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury bez względu na osiągnięty wiek życia, uzależnionej od stażu pracy liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenia społeczne niezależnie od formy zatrudnienia. „Solidarność” postuluje aby tak liczony staż dla kobiet wynosił 35 lat, a dla mężczyzn 40.

Pozostałe tematy dwudniowych obrad KK:

1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania-KK-22-23.02.2016 Gdańsk.

2.Informacje z prac prezydium i zespołów KK.

3. Informacja z prac Rady Ochrony Pracy i  Rady Dialogu Społecznego.

4.Projekt nowej ustawy o związkach zawodowych- dyskusja , wytyczne dla Prezydium.

5.Rozwój związku-prezentacja przygotowana przez Dział Rozwoju Związku plus dyskusja w tym temacie.

6.Obywatelski projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Przedstawienie założeń ustawy, prośba o wsparcie akcji polegającej na akcji informacyjnej i zbieraniu podpisów.

7.Informacje z prac sekretariatów i regionów.

Więcej zdjęć

Wcześniejsze posiedzenia KK


Wiadomość tą wyświetlono 2673 razy.