Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Gdańsku na pierwszym w 2016 r. posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). Zebranie rozpoczęło się od złożenia przysięgi na Sztandar Związku  przez nowych członków Komisji Krajowej, Przewodniczących Zarządów Regonów z Gorzowa Wlkp.-Waldemara Rusakiewicza, oraz Koszalina Pobrzeże-Sławomira Majchrzaka.

Pozostała tematyka obrad  :

1.Wysłuchanie informacji z prac Rady Ochrony Pracy, regionów i branż oraz Prezydium KK.

2.KK zdecydowała o powierzeniu Krzysztofowi Świątkowi funkcji redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”. Nowy naczelny zapowiada duże zmiany, zarówno w samym Tygodniku jak i nowo powstającym portalu.

3.Uzupełniono wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych.

4.Rozpoczęto dyskusję na temat ustanowienia kolejnego sztandaru związku z naszym Patronem- bł. ks. Jerzym Popiełuszką.

5.Ujednolicono nazewnictwo Krajowych Sekretariatów Branżowych.

6.Ustalono termin i  miejsce XXVIII Krajowego Zjazdu Delagatów-24-25.11.2016 Płock.

7.Członkowie Komisji Krajowej zatwierdzili wykonanie budżetu za rok 2015 i przyjęli nowy na rok 2016.

8.Rozpatrzono odwołania jakie wpłynęły do KK.

9.Przyjęto uchwały w sprawie uznania funkcjonowania Organizacji Związkowych działających na terenie więcej niż jednego Zarządu Regionu.

10.Wysłuchano informacji z prac sekretariatów branżowych .

11.Dyskutowano też o: -funkcjonowaniu Rady Dialogu Społecznego (RDS) i Wojewódzkich RDS,- odmrożeniu podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wcześniejsze posiedzenia KK


Wiadomość tą wyświetlono 2274 razy.