Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące ustalenia polityki płacowej i innych ważnych tematów w Enea S.A. Stronę pracodawców na spotkaniu reprezentowali: Dyrektor HR Ewa Skrzyńska i Bogdan Klepas doradca zarządu. Brak obecności choćby jednego członka zarządu, nie rokował dobrze ewentualnemu załatwieniu wcześniej sygnalizowanych problemów. Ale po kolei:

1. Uzgodnienie zasad polityki płacowej w 2016 w Enea S.A. E. Skrzyńska przedstawiła swoją wizje załatwienia tematu płacowego. Wyodrębniła medianę osób- 207 osób o podobnych zarobkach ( w Enea S.A. obecnie pracuje 277 osób).Dla tych pracowników zaproponowała podwyżkę płacy zasadniczej w wysokości 45 zł, plus jednorazowa premia w wysokości 450 zł. Pozostali pracownicy mieliby dostać jednorazową premię w wysokości 700 zł, bez podnoszenia płac zasadniczych. Uzasadnieniem do takiego rozwiązania, miała być szczupłość środków na podwyżki wynikająca z przyjętego przez zarząd planu rzeczowo finansowego. Ponadto powinniśmy zredukować nasze oczekiwanie, w perspektywie prac zespołu do spraw Porozumienia ze Zdroiska.

Strona społeczna z dezaprobatą przyjęła propozycję strony pracodawcy, informacja o przyjętych planach rzeczowo finansowych, które ograniczają stronę pracodawcy, jest przykładem niepoważnego podejścia do negocjacji płacowych. Jak można cokolwiek negocjować nie mając na to odpowiednich środków. Łączenie negocjacji na temat ustalenia polityki płacowej w Enea, ze sprawą Porozumienia ze Zdroiska, jest nie na miejscu. Nerwowa wymiana argumentów skończyła się oficjalnym złożeniem przez stronę związkową propozycję  podwyżki płacy zasadniczej o 300 zł. Jednocześnie przedstawiciele związków oświadczyli, że w przypadku braku postępu w następnych negocjacjach na następnym spotkaniu, zgłoszone zostanie żądanie płacowe, co będzie skutkowało rozpoczęciem sporu płacowego.

2. Praca w godzinach nadliczbowych w ramach delegacji.  Dyr. HR nie widzi takiego problemu. Podobno przyjęte zasady są jasne, przejrzyste i zgodne z prawem . Zamiast rozwiązania problemu poproszono nas o przykłady konkretnych pracowników, którzy mają problemy związane z pracą w nadgodzinach podczas delegacji…

3.Pracownice Kasy Zapomogowo Pożyczkowe. Pracownikom prowadzącym kasy wypłacono zaległe wynagrodzenia, ale nie płaci się za prowadzenie kas w tym roku. Temat ma zostać załatwiony.

4.Rozliczanie kosztów związkowych. Zapraszanie strony społecznej  przez Zarządy Spółek i liczenie kosztów delegacji z tym związanych jako kosztów związkowych jest delikatnie mówiąc nie fer.  Do końca 2015 r. pracodawcy pokrywali te koszty ze swojego konta, co się zmieniło w 2016 r?   Podobno wszystko jest zgodne z przyjętymi zasadami i opiniami prawnymi kancelarii pana Piotrowskiego. Może trzeba przestać jeździć na takie spotkania, niech to zarząd przyjeżdża do nas ,i ponosi koszty z tym związane?

5.Restrukturyzacja grupy Enea. Na pytanie strony związkowej, czy w grupie prowadzone są jakieś programy restrukturyzacyjne, E. Skrzyńska odpowiedziała, że nie są prowadzone żadne programy restrukturyzacyjne. To po co w Enea Centrum od Pracowników zbierane są informacje o uprawnieniach emerytalnych, ochronie z tym związanej oraz gwarancjach zatrudnienia. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że takie informacje strona pracodawcy posiada, i nie rozumie po co są one zbierane.

Niestety kolejne spotkanie z nowymi władzami Enea i brak efektów tych rozmów, powoli przekonuje nas do stwierdzenia, że nadzieje związane z DOBRĄ ZMIANĄ okazują się płonnymi.

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 3189 razy.