Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj
9-10.12.2015 Obradowała KK NSZZ Solidarność.
Dodano: 11 Grudzień 2015r. 09:30

W Gdańsku na ostatnim w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność .Obrady rozpoczęły od zaprzysiężenia Jarosława Wilnera, nowego przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność” i jednocześnie nowego członka Komisji Krajowej. Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KK, wysłuchano relacji z prac Prezydium KK, Zarządów Regionów, Sekretariatów i Sekcji Branżowych oraz  rozpatrzono pisma które wpłynęły do KK. Przyjęto stanowisko w sprawie Grudnia 1970 oraz ustanowiono rok 2016 Rokiem Zrywów Czerwcowych i Ofiar Stanu Wojennego. Skarbnik Jerzy Jaworski zaprezentował nowy wzór elektronicznej legitymacji związkowej, która w ramach pilotażu ma być wprowadzona i testowana w dwóch regionach. Dyskutowano temat wieku emerytalnego oraz projektu ustawy w tej sprawie złożonego przez Prezydenta A. Dudę.


10.12.2015 r. członkowie KK spotkali się pod pomnikiem Trzech Krzyży by uczcić pamięć poległych  Stoczniowców. Następnie udali się  do siedziby Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” gdzie  odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe członków Komisji Krajowej, pracowników KK oraz  Regionu Gdańskiego „S”. Posługę duszpasterską sprawował abp Sławoj Leszek Głódź. Tradycyjne spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od pastorałki, która wspominała tych, których w tym zabrakło na wspólnym spotkaniu.

Abp Sławoj Leszek Głódź zwracając się do zebranych podkreślił wartość etosu Solidarności, która niesie w sobie wartości nieprzemijające takie, jak umiłowanie wolności, szacunek dla ludzkiej pracy, wzajemne braterstwo. Są to wartości, o które trzeba walczyć każdego dnia. – Nie ma państwa prawa, jeśli nie ma w nim takich wartości takich jak miłosierdzie, poszanowanie godności i pracy ludzkiej. Przykładowo państwem prawa nazywały się nazistowskie Niemcy, które wywoziły ludzi wagonami do obozów koncentracyjnych. „Solidarność” musi stać na straży tych wartości. Pamiętajmy, że jest to Związek autonomiczny, niezależny, samorządny. „Solidarność” ma swojego patrona, etos, swoje logo, życzę Wam, aby było one ciągle czynne, rozwojowe i trwało w jedności. Życzę Wam wszystkim abyście trwali w tej jedności .

Abp Sławoj Leszek Głódź odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatki, którymi podzielili się wszyscy obecni na zebraniu.

Więcej zdjęć

Poprzednie posiedzenia KK

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 4942 razy.