Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

W  Baranowie odbyło się spotkanie z zarządem Enea Centrum w celu omówienia problemów zgłaszanych przez stronę społeczną. Prezes Enea Centrum  Krzysztof Dzierwa zaproponował tematykę spotkania:

1.Organizacja i bezpieczeństwo szkoleń BHP w GK Enea:

Omówiono tematykę szkoleń organizowanych przez Enea Centrum, poinformowano o normalizacji funkcjonowania Referatu Szkoleń w EC. Do referatu przyszło dwóch nowych pracowników. W chwili obecnej pracują: 1-osoba w Gorzowie, 2-w Kozienicach,1 w Poznaniu, 1 w Bydgoszczy oraz kierownik referatu. Na nasze pytanie „o zastępowanie w razie nieobecności w pracy „ - zarząd poinformował o podjętych działaniach w tym kierunku tz. pracownicy z różnych lokalizacji musza się uzupełniać.

2.Posiłki profilaktyczne:

Obecnie w Enea Centrum są 4 osoby, dla których przysługują w/w posiłki. Posiłki na obecną chwilę wydawane są w naturze (1 ciepły posiłek w pomieszczeniach Enea Wytwarzanie Świeże Górne). Pozostała załoga nie spełnia wymogów do otrzymywania posiłków profilaktycznych. Zarząd Enea Centrum zaproponował odstąpienie od ustalania wartości posiłków, ponieważ są wydawane w naturze. Strona społeczna poinformowała o zapisach w ZUZP Enea i poprosiła o zapoznanie się z przygotowanym porozumieniem. W zapisach ZUZP jest mowa o kwocie a nie „naturze”.

3.System oceny okresowej pracowników GK Enea:

Ocenie będą podlegali wszyscy pracownicy spółek GK Enea. Oceny dokonuje bezpośredni przełożony, natomiast akceptuje przełożony wyższego szczebla. Na wynik rocznej oceny pracowniczej mają wpływ:  rozkład zadań, ocena kompetencji i kwalifikacji oraz ocena rozwoju. Docelowo jest przewidziane zastosowanie systemu informatycznego do pomocy przy realizacji w/w zadań. W 2017r. system ma funkcjonować w całej GK Enea.  Celem systemu oceny pracowniczej jest podniesienie jakości i efektywności pracy poprzez ujednolicenie  standardów pracy oraz optymalne wykorzystanie wiedzy pracowników. Uzyskana ocena w przyszłości będzie wiązała się ze ścieżką kariery. Na chwilę obecną uzyskanie dobrej oceny nie wiąże się gratyfikacją finansową. Na pytanie strony społecznej „czy ocena pracownika bez gratyfikacji wiąże się ze zbliżającym się 2018 r.” – zarząd odpowiedział, że jest to daleko posunięta nadinterpretacja?

4.Premia świąteczna:

Została rozdysponowana z funduszu nagród 1%. Wysokość premii to 750zł. Strona społeczna podziękowała za sprawne rozwiązanie zagadnienia.

5. Przejmowanie Pracowników z GK Enea w ramach projektu CUW.

Stanowisko Enea Centrum w sprawie przyjmowanych pracowników ze spółek Enea Serwis, Enea Pomiary i Enea Oświetlenie: Przejście pracowników z w/w spółek dotyczy 40 osób, tryb przejścia 23’KP. Zarząd poinformował o braku podstaw do zawierania porozumień z pracownikami na okoliczność przejścia do innego pracodawcy, ponieważ przy budowaniu Enea Centrum I takie porozumienie nie były zawierane i w chwili obecnej takich porozumień też nie będzie.

6.Sytuacja w BOK-ach-protest Pracowników w Bydgoszczy.

Wprowadzanie centralnego bilingu – spowoduje zmiany związane z zakupem energii do liczników przedpłatowych ( punkty VIA Moje Doładowania). Sprawę będzie można załatwić w każdym Bok-u  niezależnie od lokalizacji. Informacja o fakturach wysyłana przez SMS lub mail, centralna baza danych, nowy wzór faktury. Od stycznia 2016 r. wszyscy klienci będą w nowym systemie bilingowym. System został wdrożony w pierwszej kolejności w Szczecinie a następnie w innych lokalizacjach. Pytanie strony związkowej dotyczyło wprowadzenie nie w pełni funkcjonalnego programu do innych obszarów. Pan dyrektor poinformował o ciągłej modyfikacji systemu i okresie przejściowym. Na pytanie o nadgodziny w BOK-ach, które są chowane do szuflady przez przełożonych - Zarząd wyraził zdziwienie i udzielił informacji o poleceniu wypłacenia wszystkich nadgodzin. Sprawa chowania nadgodzin zostanie wyjaśniona. Następnym tematem była sprawa pozostawania po godzinach - kiedy to się skończy? Odpowiedź- Pracownicy muszą pracować jest to okres przejściowy. W tej sprawie były prowadzone rozmowy na spotkaniach w BOK-ach.  W ostatnim okresie zaistniały bardzo niekojące sytuacje w punktach obsługi (atak na pracowników w Bydgoszczy). W takich warunkach dalej nie da się pracować. Jeżeli sytuacja się nie zmieni , Pracownicy odejdą od  swoich miejsc pracy. Sprawę zgłoszono na cyklicznym spotkaniu z Enea S.A.-9.12.2015 r. Zarząd zastanowi się  nad problemem jak rozwiązać sprawy bezpieczeństwa w miejscach pracy. Przedstawiciele pracodawcy pojadą do Bydgoszczy i będą chcieli załagodzić zaistniałą sytuację.

Opis zdarzenia w BOK Bydgoszcz

Protest Pracowników BOK Bydgoszcz.

Wcześniejsze spotkanie -likwidacja 5 BOK-ów.

Skarga do GIP

 

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 6201 razy.