Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj
15.10. 2015 O Strategii i problemach GK Enea.
Dodano: 16 Październik 2015r. 07:42

W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A. Głównym tematem cyklicznego spotkania było przedstawienie Strategii Grupy Kapitałowej Enea do 2020 r. Szczegółowy program zebrania:

1.Zmiany kadrowe w spółkach GK Enea. Przestawiono nowych prezesów:

- Enea Centrum-Krzysztof Dzierwa -sylwetka K Dzierwy.

-Enea Traiding- Dr inż. Bartosz Krysta

 lat 42 były pracownik międzynarodowego koncernu energetycznego ze Śląska, bogate doświadczenie w zakresie zarządzania portfelem, wyceny produktów i cenotwórstwa na rynku energii elektrycznej. Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem, controllingu i problematyki związanej z rykiem energii elektrycznej. Wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu controllingu, zarządzania ryzykiem, finansów przedsiębiorstw i rachunkowości zarządczej.

2.Wyniki GK Enea za pierwsze półrocze. Wyniki grupy przedstawiła Dalida Gepfert. Mimo wielu niekorzystnych czynników grupa wypracowała zysk  netto w wysokości 418,3 mln.zł.

3.Strategia GK Enea do 2020 r. Arkadiusz Zdulski przedstawił prezentacje zawierającą aktualizację Strategii. Strona społeczna miała wiele uwag do przedstawionej prezentacji. Obawy wywoływał zapis mówiący o „optymalizacji kosztów w związku z dużymi nakładami inwestycyjnym oraz sytuacją na rynku, oraz ograniczania kosztów obsługi klienta”. Czy w tą strategię wpisują się działania zarządu Operatora –etatyzacja , która ma na celu ograniczenia zatrudnienia o 20-30 %.Prezes P.Orlof oświadczył ,że nic mu nie wiadomo o takich działaniach. Przewodniczący Rady Nadzorczej Enea Operatora nic nie wie na ten temat ? Strategia zakłada „ dalsze zaangażowanie w projekt budowy elektrowni jądrowej. Bardzo dziwne decyzje w świetle deklaracji obecnej ekipy rządzącej. Mówienie o konkurencyjnym rynku energii to fikcja w świetle faktów –z dnia na dzień członkowie zarządów konkurujących ze sobą grup energetycznej przechodzą do „konkurencji”- K. Zamasz z Taurona do Enei , M.Gramatyka z Enei do Taurona).

4.Wezwanie do zakupu akcji KWK Bogdanka. A. Zdulski przedstawił działania zarządu w tym temacie.

5. Strona społeczna korzystając z okazji przedstawiła też problemy z którymi borykają się pracownicy grupy:

-Umowa przyłączeniowa dla Enea Serwis, czy w 2016 r. będzie dalej zlecana przez Operatora. Temat do wyjaśnienia.

-Zaległe wynagrodzenia dla pracowników prowadzących PKZP. Związki przedstawią wspólny wniosek  w tym temacie. Zarząd ustosunkuje się do tego wniosku.

-Polityka płacowa grupy w 2016 r. Strona związkowa zgłosiła temat uwzględnienia przeszeregowań w tworzonych planach finansowych na 2016 r.

-Małe spółki grupy mogą nie uciągnąć kosztów wprowadzania systemu SAP. System jest wprowadzany a całej grupie i nie dobije żadnej ze spółek.

- Strona społeczna przypomniała ,że oczekuje spotkania z zarządem Enea Centrum. Prezes K. Dzierwa zadeklarował, że takie spotkanie odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.


Stop dla energetyki jądrowej.

Poprzednie spotkania w Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 3323 razy.