Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj
26.08.2015 Koniec sporu zbiorowego w Enea Serwis.
Dodano: 27 Sierpień 2015r. 08:17

W Poznaniu po przerwie od dnia 10.08.2015r.  wznowiono rozmowy płacowe w ramach sporu płacowego w ENEA Serwis. Na wstępie strona społeczna podtrzymała swoje stanowisko ustalone z zarządem w dnia 10.08.2015r. – 45zł średnio do płacy zasadniczej na etat , 1400 na Dzień Energetyka w dwóch ratach  (900zł  już zostało zrealizowane)  500zł w terminie późniejszym  i termin ten winien być na tym spotkaniu ustalony w pierwszej kolejności .

Zarząd również podtrzymał swoje stanowisko z ustaleń z dnia 10.08.2015r. dotyczące podwyżek płac zasadniczych przy nagrodzie na dzień energetyka proponuje pozostać przy zrealizowanej już kwocie 900zł  , a kwotę 500zł poddać dalszym negocjacją.

 Strona związkowa ponownie zapytała zarząd czy kwota 500zł jest kwotą ustaloną , a skoro tak to winna ona być wypłacona we wrześniu . Po dyskusji zarząd zaproponował ostatecznie wypłatę tej kwoty w grudniu w formie  nagrody z Okazji Świąt Bożego Narodzenia . Przy tak dużej rozbieżności zdań strony postanowiły przejść do uzgodnień szczegółów dotyczących podwyżek płac zasadniczych i spisania porozumienia kończącego spór zbiorowy , a temat 500zł pozostawić jako kolejny. Stronom po długiej dyskusji udało się uzgodnić i podpisać Porozumienie Płacowe Kończące Spór Zbiorowy w ENEA Serwis , które między innymi określa budżety na podwyżki dla poszczególnych oddziałów Sp. – 45zł na etat , widełki minimum 20zł i maximum 200zł oraz odstępstwa w szczególnych przypadkach . Proces przeszeregowań w Oddziałach Sp. ma nastąpić w uzgodnieniu Dyrekcji Oddziału z organizacjami związkowymi działającymi w danym Oddziale.

Następnie strony wróciły do sprawy wypłaty 500zł. Chyba zadziałało zmęczenie materiału i po kilku godzinach negocjacji udało się stroną osiągnąć kompromis . 500zł zostanie wypłacone na podstawie spisanego Porozumienia Stron Dialogu Społecznego w ENEA Serwis. Wypłata w formie  jednorazowej kwoty okolicznościowej  do końca 2015r. Osobami uprawnionymi będą pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na dzień zawarcia porozumienia tz. 26.08.2015r.  oraz zatrudnieni na dzień wypłaty kwoty okolicznościowej.

Wcześniejsze spotkania w Enea Serwis


Wiadomość tą wyświetlono 2293 razy.