Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj
10.08.2015 Spór płacowy w Enea Serwis-mediacje.
Dodano: 11 Sierpień 2015r. 14:43

W Poznaniu kontynuowano mediacje w ramach sporu płacowego w Enea Serwis. Na wstępie spotkania strona pracodawcy przedstawiła parametry swoich możliwości  polityki płacowej tz. 33zł średnio do płacy zasadniczej . Strona społeczna 50zł średnio do płacy zasadniczej jednocześnie z uwagi na zbliżające się święto Dnia Energetyka o wypłacenie 1500zł na każdego zatrudnionego. Przy czym strona społeczna godzi się na możliwość podziału kwoty 1500zł w dwóch etapach , część na Dzień Energetyka a resztę w postaci nagrody jednorazowej . W trakcie dalszych negocjacji strony doszły do wstępnego porozumienia. Ustalono , że płaca zasadnicza wzrośnie o 45zł średnio na etat od m-ca sierpnia. Każdy Oddział ES otrzyma swój budżet i dyrektorzy oddziałów w porozumieniu ze stroną społeczną dokonają przeszeregowań w swoich oddziałach. Na dzień 12.08.2015r. zostanie wypłacona pracownikom nagroda z ok. Dnia Energetyka w kwocie 900zł , pozostałe co najmniej 500zł jako nagroda jednorazowa w terminie późniejszym . Szczegóły uzgodnień zostaną zapisane w porozumieniu płacowym , którego podpisanie zaplanowano na następnym spotkaniu w dniu 26.08.2015r.

Wczesniejsze spotkania w Enea Serwis.


Wiadomość tą wyświetlono 2270 razy.