Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj
29.04.2015 W Operatorze nie tylko o płacach.
Dodano: 29 Kwiecień 2015r. 23:09

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator. Głównym tematem spotkania było ustalenie polityki płacowej w Operatorze w 2015 r. Spotkanie rozpoczęto jednak od innych tematów:

1. Standaryzacja Posterunków Energetycznych (PE). Pracodawca pochwalił się ,że rozstrzygnięty został przetarg na doposażenie posterunków w nowe samochody specjalistyczne (165 sztuk). W ciągu dwóch lat nowoczesne samochody trafią do PE ale także i  do Rejonów Dystrybucji. Tym samych w najbliższych latach zostanie wymieniona ¼ taboru. Dalsze etapy standaryzacji przewidują również doposażenie posterunków w sprzęt specjalistyczny.

Sprawa PE Trzciel. Strona społeczna poruszyła sprawę likwidację posterunku znajdującego się na terenie o największej awaryjności. Wcześniej zapewniano, że poprzez doinwestowanie sieci najpierw poprawi się wskaźniki niezawodności zasilania, a dopiero później dojdzie do połączenia z PE Międzyrzecz. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w PE Trzciel pozostał punkt monterski, a sieć zostanie doinwestowana po przyjęciu planu inwestycji . Plan ma zostać przyjęty w czerwcu 2015 r.

2. Koncentracja Służb Ruchu. Pracodawca przedstawiła stopień realizacji harmonogramu łącznia Rejonowych Dyspozycji Ruchu ( RDR) oraz podsumował połączenie RDR Września i Gniezno (procesy przebiegają sprawie i bezproblemowo). Cały proces łącznia RDR ma się zakończyć do końca 2016 r. Do końca 2015 r. ma dojść do połączenia między innymi RDR Dębno z RDR Sulęcin.  W ocenie strony społecznej wobec pracowników RDR Sulęcin stosuje się zastraszanie. Przedstawia się propozycję dojeżdżania 70 km do RDR Dębno, bez jakiejkolwiek alternatywy. Straszy się Pracowników , że nie przyjmując tej propozycji mogą zostać na lodzie ( nie będzie dla nich pracy w RD Sulęcin). Przedstawiciele pracodawcy podczas objazdu wszystkich RDR sprawdzą te informacje.

3.Polityka płacowa. Prez. M. Jarczyński przedstawił nową propozycję jednorazowych premii efektywnościowych. Trzy transze: 1-  450 zł. zaraz po podpisaniu porozumienia płacowego( bezwarunkowo), 2- 400 zł. na święta , 3-630 zł. w lutym 2016 r. Druga i trzecia transza byłaby  uzależniona od uzyskanych oszczędności w 2015 r. Wypłata premii efektywnościowych miałaby też  nie wejść do funduszu wynagrodzeń stanowiącego podstawę do naliczania premii rocznej za 2015.

Strona społeczna podkreśliła, że taka propozycja jest gorsza od tej przedstawionej  na spotkaniu 13 kwietnia, a następnie przekazanej całej Załodze Operatora w Serwisie Informacyjnym nr 23/2015 ( 450 zł po podpisaniu porozumienia  i 900 zł w grudniu, bez jakichkolwiek warunków ). Zaproponowaliśmy rozmowy na temat tamtej propozycji, ewentualnie podwyższenie nagrody na Dzień Energetyka ze środków proponowanych na luty 2016 r. Podaliśmy też propozycję podwyższenia płac zasadniczych z oszczędności o charakterze stałym W odpowiedzi dostaliśmy propozycję : 450 zł. bezwarunkowo w maju, 550 w grudniu i 480 w lutym- warunkowo. O podwyższeniu płac zasadniczych i ustaleniu wysokości nagrody na Dzień Energetyka zarząd nie chciał rozmawiać. Naszą kolejną propozycją było: 1350 zł bezwarunkowo w 2015 r. i 250 zł warunkowo w lutym 2015 r. Ostatnią propozycją pracodawcy było 450 zł bezwarunkowo w maju  i 750 zł warunkowo w grudniu.

Strony nie doszły do porozumienia. Rozmowy mają być kontynuowane 2 czerwca 2015 r.

4. Tabela płac zasadniczych na 2015 r. Propozycja związkowa z 13 kwietnia 201 5 r.  podwyższenia minimalnych płac we wszystkich kategoriach o 4.1 % . Realizacja postulatu związkowego wymusiłaby podwyżki płac zasadniczych dla 112 Pracowników . Nie uzyskaliśmy odpowiedzi co do możliwości wprowadzenia takiej tabeli.

Dla porównania informacje ze spotkań przekazane przez pracodawcę:

Serwis informacyjny ENEA Operator numer 23 /2015 z dnia 13 kwietnia  2015 r.

 Możliwa premia efektywnościowa w ENEA Operator.

W ramach kontynuacji negocjacji płacowych rozpoczętych w lutym 2015 r. dziś, 13 kwietnia, odbyło się kolejne spotkanie ENEA Operator ze Stroną Społeczną. Pracodawca przypomniał, że w obliczu deflacji, a także mając na uwadze stojące przed Spółką wyzwania i sytuację gospodarczą nie ma podstaw do wprowadzenia  wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w bieżącym roku.

 Istnieje natomiast możliwość uzyskania przez Pracowników Spółki dodatkowego wynagrodzenia poprzez ich udział w rezultatach programu poprawy efektywności kosztów operacyjnych w ENEA Operator, którego założenia były przedstawiane Stronie Społecznej na poprzednich spotkaniach. W oparciu o zestawienie planu kosztów na 2015 r. wraz z prognozą jego wykonania przygotowaną na podstawie wyników osiągniętych w pierwszym kwartale br., Prezes Zarządu Michał Jarczyński zaoferował Pracownikom bezwarunkową premię efektywnościową w kwocie 1.350 zł brutto na etat, która w przypadku podpisania ze Stroną Społeczną stosownego porozumienia płacowego na rok 2015 zostałaby wypłacona w dwóch ratach:-kwota 450 zł  brutto na etat –płatna w ciągu tygodnia od podpisania ww. porozumienia,-pozostała kwota 900 zł brutto na etat –płatna do 15 grudnia br. Strona Związkowa poprosiła o czas na przeanalizowanie powyższej propozycji Pracodawcy. Kolejne spotkanie ustalono na 29 kwietnia br.

Serwis informacyjny ENEA Operator – numer 25/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Spotkanie ze Związkami Zawodowymi

29 kwietnia 2015r. odbyło się zaplanowane spotkanie Zarządu ENEA Operator ze Związkami Zawodowymi.

W pierwszej części spotkania poruszono sprawy związane z bieżącą działalnością Spółki:- proces standaryzacji posterunków energetycznych,- rozstrzygnięty przetarg na samochody dla posterunków energetycznych,- połączenie RDR Gniezno z RDR Września,- harmonogram dalszej koncentracji służb ruchu.

Druga część spotkania stanowiła kontynuację negocjacji płacowych rozpoczętych w lutym 2015r. Prezes Michał Jarczyński ponownie przedstawił propozycję planu oszczędnościowego, na podstawie którego możliwa byłaby wypłata premii efektywnościowej dla Pracowników Spółki, uzależniona od stopnia wykonania tego planu. Jednocześnie Prezes zaproponował zwiększenie udziału Pracowników w wynikach realizacji planu, tym samym kwota premii mogłaby osiągnąć poziom 1480 zł na pełny etat. Strony spotkają się po raz kolejny 2 czerwca br. w celu uzgodnienia trybu wypłaty premii efektywnościowej.

Poprzednie spotkania w Operatorze

Restrukturyzacja Operatora

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 3164 razy.