Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj
28.04.2015 Obradowała KM NSZZ Solidarność Enea.
Dodano: 28 Kwiecień 2015r. 19:03

W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (MK). Tematyka obrad:

1. Przyjęto protokół z ostatniego zebrania MK ( 10.03.2015 r.).

2.Członkowie Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania.

3.Koszty działalności związków zawodowych wynikające z zapisów ZUZP. Omówiono prace zespołu powołanego w tym celu przez pracodawcę.

4.Kontrola PIP w zakresie zgłoszonych zarzutów łamania prawa w Enea Centrum. Zapoznano członków KM z odpowiedzią jaką otrzymaliśmy od PIP w Poznaniu. Ustalono dalszy tryb postępowania w tej sprawie.

6. Obrady Prezydium Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Nasi przedstawiciele w Prezydium zdali relację z obrad jakie odbyły się w Baranowie.

7. Obrady Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Nasz przedstawiciel w KK zdał relację z tematyki poruszanej podczas obrad w Gdańsku i Kaliszu.

8.Stanowiska Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. adresowane do KM. Omówiono tematykę zgłoszoną w tych stanowiskach oraz polemikę jaką one wywołały.

9.Sprawy płacowe. Omówiono dotychczasowy przebieg rozmów płacowych w spółkach grupy Enea. Członkowie Prezydium otrzymali pełnomocnictwa do dalszych negocjacji.

10.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele spółek przekazali problemy jakie występują w tych podmiotach. Problemy te będą poruszane na spotkaniach z zarządami tych spółek.

11.Majątek socjalny. Likwidacja spółki Entur wywołała dyskusję dotyczącą przyszłości majątku socjalnego.

12.PKZP. Aktualnie trwają analizy dotyczące funkcjonowania kas. W niedługim czasie dojdzie do spotkania zarządów kas.

13.Umowy śmieciowe. Należy podjąć działania w celu zmiany umów śmieciowych  na umowy o pracę Pracownikom pracujących już kilka lat w grupie Enea.

Poprzednie posiedzenia MK

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2135 razy.