Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj
23.04.2015 Nie tylko o płacach w Enea Serwis.
Dodano: 24 Kwiecień 2015r. 09:59

W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Serwis by kontynuować rozmowy dotyczące problemów w tej spółce. Tematyka spotkania:

1.Premia roczna. Wypłacone wyrównanie w wysokości 90 zł. nie stanowi realizacji zapisów ZUZP w tym zakresie. Strona społeczna dalej domaga się wyrównania wypłaconej premii. Dopiero po wypłaceniu całości premii , strona związkowa może podpisać interpretację nr 14 do ZUZP w zakresie premii rocznej za 2015 r. Pracodawca stwierdził, że w latach poprzednich w Energobudzie premia wypłacona nie wchodziła do podstawy, dlatego nie widzi podstaw wypłaty wyrównania. Związki podkreśliły ,że w Zakładzie Transportu, EWIN, i Energotrans ( spółkami, które weszły do Enea Serwis)  premia była wypłacana zgodnie z zapisami ZUZP. Ponadto wypłacając premię niezgodnie z zapisami pracodawca naraża się na żądania odszkodowawcze ( Pracownicy mogą żądać wyrównania 3 lat do tyłu). Na następne spotkanie pracodawca sprawdzi te fakty i  przygotuje analizę w tym temacie.

2.Polityka płacowa w 2015 r. Zarząd ponownie przedstawił swoje propozycje jednorazowych premii pochodzących z ewentualnych oszczędności. Jak widać w temacie płac działa ład korporacyjny ( we wszystkich spółkach grupy Enea takie same pomysły). Strona związkowa zredukowała soje oczekiwania z 300 zł do 250 zł średnia podwyżka płacy zasadniczej od maja 2015 r. i spłata od stycznia 2015 r. Pracodawca nie zmienił swojej propozycji.

3.Premia dla Pracowników produkcyjnych wypłacona w XII 2014 r. Dyrektorzy Oddziałów nic nie widzieli o możliwym wnioskowaniu o taką premie. Pracodawca poinformuje droga służbowa Dyrektorów.

4.Obecność członka Zarządu wybieranego prze Załogę na spotkaniach ze stroną społeczną. Kolejny raz na spotkaniu brak Agnieszki Żyro. Jest to świadoma decyzja Zarządu.

5.Prowadzenie pojazdów specjalistycznych. Środki transportu przypisane są do określonych osób, prowadzi to do patologii np.  w czasie usuwania awarii. Zarząd pracuje nad tym tematem. Ma zostać załatwiony całościowo razem z dodatkiem za prowadzenie pojazdu.

6.Opeka medyczna w placówkach MSW. Trwają analizy w tym temacie.

7.Podwyższenie płac dla pracowników , którym powierzono dodatkowe obowiązki np. w zakresie obsługi finansowo księgowej. Zarząd poczeka na sygnał w tej sprawie od Dyrektorów Oddziałów.

8.Zmiana umów o pracę związana ze zmianą nazwy spółki. Nie ma takiej potrzeby .Prawo pracy tego nie wymaga.

9. Tabela zaopatrywania w odzież robocza i ochronną oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Zespół powołany do tego celu pracował i nie ma wieści o wnioskach. Temat do wyjaśnienia.

10.Fundusz prywatyzacyjny. W minionych latach został utworzony taki fundusz. Co się z  nim stało? Temat do wyjaśnienia.

11.Tabel płac zasadniczych na 2015 r. Temat powiązany z wartościowanie i taryfikacją.


Wcześniejsze spotkania stron dialogu w Enea Serwis


Wiadomość tą wyświetlono 2629 razy.