Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

Tematyka obrad:

1. Sprawy kadrowe w Enea S.A. Przedstawiono sylwetkę Magdaleny Kaczmarek mianowanej na stanowisko Dyrektora  Departamentu Kontrolingu w Enea S.A.

2.Sytuacja finansowa grupy Enea. Prezes D. Gepfert przedstawiła sytuację finansowa grupy za 10 miesięcy. Krótko podsumowując jest dobra, a w niektórych spółkach np. w Operatorze , bardzo dobra.. Szersze rozpisywanie się na ten temat jest ryzykowne, więc pozostaniemy przy tym krótkim podsumowaniu.

3.Wnioseki strony społecznej o wypłatę nagród z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zarząd Enea S.A. przychylił się do wniosku i zaproponował wypłatę „ karpiowego” w wysokości 500 zł. Zdaniem strony społecznej kwota ta jest rażąco niska. Publikowanie bardzo dobrych wyników( 836 mln. zł. zysk netto Enea za III kwartały 2014 r.), inwestowanie w likwidacje miejsc pracy (kolejne edycje PDO), stałe zwiększanie zakresu obowiązków, wymaga zdaniem strony związkowej bardziej szczodrego potraktowania tych na których barkach wypracowywane są bardzo dobre wyniki. Przedstawiciele  Zarządu poinformowali, że w sprawie „karpiowego” podjęta została uchwała całego Zarządu, i nie mają uprawnień do negocjowania w/w kwoty.Na nasze pytanie,  na jaką wysokość „karpiowego” mogą liczyć pracownicy innych spółek grupy Enea.? Zarząd Enea S.A. nie zamierza ingerować w decyzje niezależnych podmiotów gospodarczych.

4.Koszty związkowe. Kolejne restrukturyzacje powodują problemy z pokrywaniem kosztów wynikających z  ZUZP. Obecnie większość kosztów np. delegacji na rozmowy w Enea S.A. Enea Centrum ponosi Enea Operator. Sytuacja wymaga systemowych rozwiązań w ramach grupy Enea. W tym celu strona pracodawców powoła zespół roboczy. Strona społeczna wytypuje do zespołu 2 osoby.

5.Zmania nazewnictwa spółek GK Enea. Dlaczego strona związkowa dowiaduje o nich od zaniepokojonych Pracowników?  Odp. Zmiana nazewnictwa nie wiąże się z jakimkolwiek ryzykiem utraty uprawnień pracowniczych. Wiąże się to z promocja marki Enea. Na następnym spotkaniu temat zostanie szczegółowo omówiony.

6.Sanatorium Energetyk. Pracownicy zatrudnieni w Sanatorium zaniepokojeni są brakiem rozmów na temat limitów skierowań do sanatorium w 2015 r. dla poszczególnych spółek grupy Enea. Odp. Enea S.A. na temat skierowań zawsze rozmawiała w styczniu, i tak tez będzie w 2015 r.

7.Sprzedaż Sanatorium Energetyk i hotelu Edison. Na jakim etapie są procesy sprzedaży tych podmiotów? Odp. Uruchomiono procesy sprzedaży, za wcześnie by mówić o końcu tych procesów.

8.1 % fundusz nagród w Enea S.A. Zbliża się koniec rozliczenia funduszu nagród wynikający z zapisów ZUZP. Czy dostaniemy rozliczenia wydatkowania tego funduszu? Odp. Tak rozliczenie funduszu zgodnie z zapisami ZUZP nastąpi 15 grudnia 2014 r.

Na zakończenie spotkania roboczego z okazji zbliżających się świat Bożego Narodzenia ,były życzenia owocnej współpracy w 2015 r.

 

Poprzednie spotkania z Zarządem Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 6924 razy.