Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj
30.10.2014 Cykliczne spotkanie z Zarządem Enea S.A.
Dodano: 30 Październik 2014r. 19:25

W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A. Tematy poruszane podczas spotkania:

1.Informacja o działaniach zarządu Enea S.A. oraz wynikach finansowych.  Prezes D. Gepfert przedstawiła wyniki grupy Enea od stycznia do sierpnia 2014 r. , w rozbiciu na spółki w grupie oraz wyniki ogólne. Ogólnie wynik grupy „jest dobry ale nie łatwy”.

Strona związkowa uwzględniając dobre wyniki oraz wytężoną pracę wszystkich Pracowników ( coraz mniej osób-PDO , coraz więcej obowiązków) wystąpiła o zgodę na wypłacenie premii-nagrody świątecznej. Uwzględniając „pełną niezależność” zarządów spółek grupy wskazana byłaby zgoda „mamusi” na takie działania w poszczególnych spółkach. Prez. D. Gepfert przedstawiła wykład nawiązujący do naszego wniosku, porównując budżet firmy do budżetów domowych. Podkreśliła ,że rozpoczęte  inwestycje wymagają „zaciskania pasa”, w przeciwnym wypadku będziemy musieli brać większe kredyty w bankach. Z  zaciskaniem pasa kosztem Pracowników już od dłuższego czasu  mamy do czynienia, widać to po publikowanych wynikach grupy (za dwa kwartały 2014 spadek kosztów świadczeń pracowniczych  wyniósł 46 mln. zł.). Niestety nie można tego powiedzieć o kadrze menadżerskiej ( widać to po publikacjach nawiązujących do horrendalnych zarobkach prezesów w energetyce). Obserwujemy też dziwny trend , z jednej strony znacząco zmniejsza się liczbę pracowników na umowę o pracę ( kolejne edycje PDO) , a z drugiej strony, zwiększa się ilość kontraktów menadżerskich, oraz liczba pracowników zatrudnionych na umowach „śmieciowych”. Prez. P. Orlof  podkreślił ,że członkowie zarządu siedzą na „ gorących krzesłach” i ich byt zależy głównie od osiąganych wyników. Ostatecznie poproszono stronę społeczną o wystosowanie oficjalnego pisma do Zarządu Enea S.A. Pracodawca ustosunkuje się do niego, oczywiście nie narzucając niczego „niezależnym zarządom” grupy Enea. Strona związkowa poprosiła o pozytywne rozpatrzenie tej sprawy, uwzględniające szczególny charakter Świąt Bożego Narodzenia, oraz długoletnią tradycję dodatkowych wypłat w tym terminie.

2.Opieka medyczna. Zarząd ustosunkowując się do sugestii związków zawodowych, podjął działania zmierzające do objęcia dodatkową opieką medyczną Pracowników w ramach współpracy ze Szpitalami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.  Prawdopodobnie w grudniu zostanie sfinalizowana stosowna umowa.

3.PDO. Zgonie z sugestiami z poprzedniego spotkania ,zarząd rozszerzył ofertę PDO dla pracowników Energobudu ( przechodzących z Zakładu Transportu w Poznaniu). Odzew był mały ( tylko dwie osoby wyraziły wolę skorzystania z  dodatkowej oferty).  Zdaniem strony społecznej, przy tak głębokiej restrukturyzacji takie oferty powinny być kierowane do  pracowników  wszystkich spółek w grupie.

4.Świadectwa pracy po odejściu na PDO. Zarząd nie widzi możliwości wpisywania do świadectw pracy Pracownikom odchodzącym na PDO - rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn pracodawcy.  Taki wpis miałby znamiona poświadczenia nieprawdy w celu uzyskania dodatkowych świadczeń ( zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne). Z tego powodu jest nie do przyjęcia przez Zarząd.

5.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Przeniesienie pracowników do CUW spowodowało utrudnienia w zakresie obsługi wspólnej działalności socjalnej. Administratorem tej działalnosci jest Operator, ale nie ma kim prowadzić obsługi tej działalności. Temat został już załatwiony. Problemów nie będzie, w przyszłym roku administratorem wspólnej działalności socjalnej dalej będzie Operator. Stosowna informacja zostanie przesłana stronie związkowej.

6.Ubezpieczenie grupowe typu P. Informacja o przedłużeniu umowy z PZU zbyt późno dotarła do Pracowników (mieli mało czasu na zapoznanie się z ofertą PZU).  W odpowiedzi  usłyszeliśmy ,że Strona związkowa miała swoich przedstawicieli w komisji przetargowej, więc dziwi fakt niedoinformowania Pracowników. Należy wyciągnąć wnioski za trzy lata , kiedy będzie wygasała obecna umowa. Teraz można już tylko przeprosić za zaistniałą sytuację.

7. Strona społeczna zgłosiła tematy do załatwienia na następnym  spotkaniu:-zasady funkcjonowania związków zawodowych zawarte w ZUZP, -stan wykorzystania rezerwy finansowej na PDO.

8. Ustalono termin następnego spotkania- 11.12.2014 r.

Ostatnie spotkanie w Enea S.A.


Horendalne zarobki w energetyce

 

Pismo zw.zaw. ws "Karpiowego"

Nagroda świąteczna -pismo do Spółek GK Enea.


Wiadomość tą wyświetlono 3324 razy.