Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 01 Październik 2023r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator. Przedstawiciele Zarządu Enea Operator podsumowali  spotkania informacyjne w temacie „zharmonizowanych zmian organizacyjnych”, oraz uwagi zgłoszone podczas tych spotkań. Część tych uwag została uwzględniona w aktualnej wersji restrukturyzacji , która ma wejść w życie od 1.01.2015 r. Strona związkowa zwróciła uwagę ,że  dla części pracowników zwiększą się koszty dojazdu do pracy, i w związku z tym należy im to zrekompensować. Strona pracodawcy podkreśliła, że restrukturyzacja wiąże się koniecznością  zmian w Regulaminie Pracy, rozmowy w tym temacie będą kontynuowane. Przedstawiciele Zarządu  na wniosek strony społecznej zdecydowali się wypłacić nagrodę z okazji Dnia Energetyka dla Pracowników przebywających na: świadczeniach rehabilitacyjnych, urlopach  wychowawczych i bezpłatnych. Strona społeczna poruszyła też temat związany z mieszkaniami zakładowymi na Posterunkach Energetycznych, po przeanalizowaniu tematu będzie on przedmiotem kolejnych spotkań.

Więcej o restrukturyzacji Opertora.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 5215 razy.