Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

Przedstawiciele Zarządu „oswajają” Pracowników z projektem „Zharmonizowanych zmian organizacyjnych” w Enea Operator. Spotkania informacyjne odbyły się już w większości Oddziałów Dystrybucji. Teraz przyszła czas na Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. (ODG).O projekcie zmian rozpisywaliśmy się szeroko wcześniej, więc  teraz w kilku słowach postaramy się zrelacjonować spotkanie z Pracownikami Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.

„ Łączy nas wspólna energia” takim dopiskiem sygnowany był każdy slajd  przedstawianej prezentacji. Czynniki zewnętrzne oraz odpowiedzialność za dalsze losy firmy  „wymuszają na nas zmiany” , czyli „więcej za mniej”.  „Do pojemnika o pojemności 1 litra, trzeba będzie wlać 3 litry”. Łączenie ( likwidacja) niektórych komórek wynika z przyjętej standaryzacji tych komórek. „ Trzeba zmieniać oblicze sieci, tej sieci”. Skutki społeczne proponowanych zmian minimalizowane są poprzez naturalne odejścia. Dokładne oszacowanie skutków społecznych nie jest na ten moment możliwe. Z 32 Rejonowych Dyspozycji Ruchu pierwotnie planowano, że powstanie 11 Rejonowych Dyspozycji Mocy. Po konsultacjach ma powstać 15 RDM. Ogólnie prezentacja pokazała kierunki zmian, bez jakiegokolwiek komentarza,  dotyczącego wcześniej zawartych porozumień i ewidentnego łamania ich przez projektowaną restrukturyzację.

 Po prezentacji przyszedł czas na pytania:

Oto kilka z nich:

1.Czy Zarząd Operatora jest skłony podpisać  ze związkami porozumienie gwarantujące zachowanie dotychczasowych uprawnień  grupowych, czy raczej chce pójść w kierunku indywidualnych rozmów z pracownikami i namawianiem ich do podpisywania porozumień zmieniających , jak to obecnie ma miejsce w Enea Centrum.

Odp. Zarząd wyraża wolę zawarcia stosownych uzgodnień ze stroną związkową. Jednocześnie będzie chciał podpisywać porozumienia zmieniające w trakcie indywidualnych rozmów z pracownikami.

2.Ilu dokładnie Pracownikom ODG zmieni się miejsce pracy, ilu kierowników zostanie zdegradowanych?

Odp. W przypadku pracowników PE  zmiana miejsca pracy dotyczyć będzie około 20 osób. W przypadku RDR nie można obecnie tego oszacować. Będzie mniej stanowisk kierowniczych, jednak nazywanie tego degradacją jest niewłaściwe, przemianowanie na koordynatorów nie będzie wiązało się ze zmianą płacy zasadniczej.

3.Jak można poprawić wskaźnik niezawodności sieci, jeżeli planuje się likwidację 4 Posterunków Energetycznych  i 3 Dyspozycji Ruchu w ODG?

Odp. Przy łączeniu komórek będą stosowane okresy przejściowe. PE  zostaną dostrzętowiene oraz wzmocnione kadrowo. Odpowiednie inwestycje w sieć poprawią jej niezawodność . Dodatkowo PE będą pracowały na dwie zmiany. Wszystkie wskaźniki będą cały czas monitorowane.

4. Każda restrukturyzacja wiąże się, z centralizacją większości działalności w Poznaniu. Nie inaczej jest w przypadku decyzji o budowie Centralnej Dyspozycji Mocy (CDM). Czy możliwe jest, żeby  rezerwowa CDM powstała w Gorzowie Wlkp.?

Odp. Decyzja gdzie będzie rezerwowa CDM nie została jeszcze podjęta. Jedno jest pewne. Na pewno nie będzie jej Poznaniu.

5.Likwidowanie komórek wiąże się ze zmianą miejsca pracy, dojazdami do nowego miejsca pracy. Dodatkowo w przypadku likwidacji PE wiąże się z pozbywaniem się budynków, w których mieszkają nasi Pracownicy.

Odp. Przy zmianie miejsca pracy, planuje się ekwiwalent za dojazdy, w pierwszych dwóch latach. Mieszkania przy PE zamieszkują nie tylko nasi Pracownicy. Pracownikom będzie przysługiwało prawo pierwokupu całych nieruchomości.

6.Związki zawodowe wystąpiły z wnioskiem o wypłacenie premii dla wszystkich Pracowników z okazji Świat Bożego Narodzenia. Czy jest decyzja Zarządu w tej sprawie?

Odp. Nie ma jeszcze decyzji. Są jeszcze środki w 1 % funduszu nagród zapisanym w ZUZP .

 

Po spotkaniu w OD Gorzów Wlkp. Prelegenci ( Prez. M. Szymankiewicz, Dyr. B. Strzelecka i Dyr. E Bułkowski) udali się do Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. by kontynuować spotkania informacyjne.

Więcej o restrukturyzacji Operatora

 


Wiadomość tą wyświetlono 2841 razy.