Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 138

W Rejonie Dystrybucji Sulęcin spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea  Gorzów Wlkp. Tematyka obrad: 1.Wysłuchano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania KP tj. z 13.10.2011 r. 2.Przyjęcia członków. W szeregi Naszej Organizacji przyjęto kolejną osobę. 3.Sprawozdanie z działalno...

Strony dialogu społecznego w Operatorze spotkały się w Poznaniu celem wyjścia z patowej sytuacji jaka zapanowała  w Operatorze po fiasku wcześniejszych negocjacji płacowych.  Przedstawiciele strony społecznej  w geście dobrej woli usiedli do negocjacji płacowych mimo nie uznawania sporu zbiorowego przez Zarząd Enea Operatora. Po długich i nerwowych ...

   W Poznaniu doszło do spotkania przedstawicieli Enea S.A. i spółki Centrum ze stroną społeczną. Głównym celem spotkania było uzgodnienie zasad wypłaty resztówki pochodzącej z pełnego wykorzystania budżetów wynagrodzeń w 2011r. Po krótkich negocjacjach uzgodniono wypłatę obligatoryjnej  nagrody świątecznej nie p...

Zasada PKP czy odwróconej piramidy, to tylko niektóre z podstaw budowania informacji prasowej, które poznali związkowcy  z NSZZ „Solidarność” podczas szkolenia  z zakresu wiedzy dziennikarskiej i prawa prasowego. 20 związkowców NSZZ Solidarność z 5 różnych regionów (Gorzów Wlkp., Konin, Wiel...

Zgodnie z wezwaniem   z dnia 16.11.2011 strona związkowa stawiła się na rokowania w ramach sporu płacowego w Enea Operatorze.. Przedstawiciele pracodawcy   przybyli na spotkanie poinformowali ,że nie stawili się na rokowania tylko na rozmowy dotyczące polityki płacowej oraz budżetów wynagrodzeń dla komórek organizacyjnych. Pracodawca ...

Zarząd Enea Operatora nie zareagował na żądanie   zgłoszone 12.10.2011 r. tj.   uzgodnienie ze stroną społeczna rozdysponowania środków przeznaczonych na wynagrodzenia   w 2011   do 15 listopada 2011. W związku z tym dzień 15 listopada należy rozumieć jako początek kolejnego sporu zbiorowego w Enea Operatorze . Przedstawiciele strony zwią...

Niestety pomimo tego ,że na spotkaniu w dniu 25.10.2011 strona społeczna zgłosiła pilną potrzebę spotkania z Zarządem Enea S.A. żaden z członków Zarządu nie znalazł czasu aby spotkać się z przedstawicielami załogi. Na spotkanie przybył Maciej Michalczuk – Koordynator ds. Komunikacji ze Związkami Zawodowymi w ENEA SA . Mec. Piotrowski   -prawnik, or...

Przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp. odbyła się kolejna rozprawa Pracownicy przeciwko Enea S.A. Sprawa dotyczy zapłaty odszkodowania za nie zaliczenie stażu pracy w Enea Operator Sp. z o.o. do stażu akcyjnego uprawniającego do określonej liczby akcji Enea S.A. Na rozprawę wstawił się pełnomocnik prawny   Pracowników   -   Paweł Cierkoński &nb...

Obchody 93 rocznicy odzyskania niepodległości w Gorzowie Wlkp. rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy obchodów przeszli ulicą Sikorskiego pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie zostały złożone kwiaty. W uroczystych obchodach licznie wzięli udział Gorzowianie:. Byli przedstawiciele władz województwa, miasta, Urzędu Marszałkow...

"Dobra praca i mobilność pracowników" to tytuł   międzynarodowej konferencjij, która odbyła się   w Beeskow w Niemczech. Związkowcy z Czech, Niemiec i Polski dyskutowali o zjawiskach pojawiających się na europejskim rynku pracy oraz nad znoszeniem przeszkód w mobilności pracowników   i wyważonym rozwoju w Trój...

W Gorzowskiej Katedrze Biskup Adam Dyczkowski odprawił   uroczystą Msza św. w intencji Ojczyzny. Podczas Mszy św.   został poświęcony i ofiarowany Gorzowskiej Katedrze   przez ludzi Solidarności, obraz błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystości uczestniczyli członkowie i sympatycy NSZZ Solidarność, przedstawiciele gorzowskich zak...

Do Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) Zarząd Operatora zakwalifikował 378 pracowników spółki(64 z OD Gorzów Wlkp.). Możliwość skorzystania z oferty mieli pracownicy zatrudnieni na wszystkich stanowiskach pracy – od stanowisk wykonawczych (elektromonterów, specjalistów) poprzez średnią kadrę zarządzającą do dyrektorów zakładó...

W Baranowie spotkali się członkowie Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Enea. Po przyjęciu protokołu z ostatniego spotkania przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka poruszana podczas zebrania: 1.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium MK zdali sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. 2.Wybory d...

1.Strony dialogu społecznego w Operatorze spotkały się celem uzgodnienia Preliminarza wspólnej działalności socjalnej w Grupie Kapitałowej Enea na 2012 r. Materiał wyjściowy do dyskusji przygotował zespół powołany przez pracodawcę. Do zespołu mimo wcześniejszych uzgodnień nie zaproszono przedstawicieli strony społecznej, z tego tez powodu materiał przy...

28.10.2011 Zmiana Przewodniczącego w KP Szczecin
Dodano: 31 Październik 2011r. 09:45

Walne Zebranie Delegatów Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Szczecin odwołało z funkcji Przewodniczącego KP Dariusza Cabana.. WZD   wybrało na nowego Przewodniczącego KP Szczecin- Krzysztofa   Nawrockiego

Strona 2 z 10
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    7    następna »