Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 3769
20.09.2023 Wybory SIP w Enea Pomiary.
Dodano: 28 Wrzesień 2023r. 09:29

Enea Pomiary jest pierwszą Spółką z Grupy Kapitałowej w, której wybraliśmy władze Społecznej Inspekcji Pracy (SIP) na nową kadencję .Wybory odbyły się w Bydgoszczy. W wyniku tajnego głosowania Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy został RAFAŁ ROMECKI . Tym samym Wybory SIP  Zakładowych i Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pra...

19 września 2023 r. w Poznaniu odbyły się spotkania  stron dialogu społecznego w  Spółkach Grupy Kapitałowej Enea. 1.Negocjacje płacowe w Enea Serwis   Wzorem pozostałych Spółek z GK Enea w Enea Serwis podpisano porozumienie płacowe, które przewiduje podwyżkę płac zasadniczych od października 2023 r. i od stycznia 20...

Na zaproszenie Administratora WDS , w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie ze stroną społeczną , dotyczące podziału dodatkowych środków finansowych na ZFŚS. Środki te pochodzą z odmrożenia podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS za okres od 01.07.2023 r. oraz zapoznanie się z propozycją przystąpienia do pakietu MultiLife Active&Relax. Biu...

22 września 2023 r. weszły w życie przepisy wzmacniające, w sprawach z zakresu prawa pracy, pozycję procesową pracowników, w szczególności, których stosunek pracy podlega szczególnej ochronie. Zmiany w prawie są efektem porozumienia podpisanego pomiędzy rządem a Solidarnością w czerwcu tego roku w Stalowej Woli. Przepisy te stan...

Na posiedzeniu w dniu 19 września 2023 r. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”przyjęło decyzję w sprawie opinii o projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Niestety strona rządowa wykorzystała brak porozumienia partnerów społecznych w sprawie przyszłorocznego budżetu i w rezultacie podjęła jednostronne decyzje na wszystkich etapach zwią...

Od omówienia przebiegu obchodów 43.rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący Waldemar Rusakiewicz rozpoczął kolejne posiedzenie Zarządu Regionu. W dalszej części spotkania wysłuchano relacji z posiedzenia Komisji Krajowej Związku, podjęto stanowisko popierające długoletniego przewodniczącego „Solidarności” Regionu Go...

Dzisiaj wzorem innych Spółek Grupy Kapitałowej odbyły się negocjacje płacowe w Enea Oświetlenie. Po krótkich negocjacjach s trony dialogu społecznego w tej Spółce podpisały porozumienie płacowe o parametrach znanych z innych Spółek: podwyżka płacy zasadniczej w dwóch ratach od października 2023 r.  oraz od stycznia 2024 r...

W dniu 11.09.2023 r. w Warszawie, w siedzibie PGE, przy ul. Mysiej 2, odbyło się kolejne posiedzenie przedstawicieli Związku Pracodawców Energetyki oraz Strony Społecznej w przedmiocie negocjacji Umowy Społecznej dla Energetyki. 1.Negocjacje tym razem zakończyły się ogromnym sukcesem.  Po wielu próbach u dało się w końcu podpis...

Piękna pogoda i duża frekwencja towarzyszyła nam podczas j ubileuszowego Turnieju piłki nożnej o Puchar NSZZ „Solidarność” Enea Gorzów Wielkopolski. W tym roku już po raz 30 byliśmy organizatorem naszego turnieju. Tegoroczna edycja turnieju odbyła się na boisku na KUKULE przy ul. Czereśniowej w Gorzowie Wielkopolskim   ...

16.09.2023 Pogrzeb Tadeusza Kołodziejskiego.
Dodano: 16 Wrzesień 2023r. 17:40

2 września 2023 r. zmarł Tadeusz Kołodziejski Pierwszy Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” w Gorzowie Wielopolskim. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 16.09.2023 r. na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim. Tadeusz Kołodziejski urodził się 9 lutego 1950 roku w wielkopolskie...

14 września 2023 roku rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2024 roku. Zgodnie z jego treścią, w przyszłym roku pracownicy zarabiający "najniższą krajową" będą mogli liczyć na dwie podwyżki - w styczniu oraz w lipcu. Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie? Jak wskazuje rozporządzenie w sprawie wysokości mi...

Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Szczecin była organizatorem powakacyjnego zebrania Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea (KM) . Koledzy ze Szczecina na miejsce zabrania wybrali Pogorzelicę. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście- Członkowie Zarządów: Enea Operator Michał Cebula i Enea Serwis Piotr Bogusławski. ...

Sprzedawcy energii elektrycznej dzięki wydanemu przez Ministra Klimatu i Środowiska Rozporządzeniu zmieniającemu rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, przyznają gospodarstwom domowym jednorazowy upust. Oznacza to, że koszty za energię elektryczną w tym roku będą jeszcze niższe niż w ubiegł...

W Zielonej Górze na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja ” Kształtowanie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy” . Konferencję  została zorganizowana przez Okręgową Inspekcję Pracy w Zielonej Górze oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wśród wielu zapr...

12.09.2023. Negocjacje płacowe w Enea Centrum.
Dodano: 12 Wrzesień 2023r. 13:47

Kolejną Spółką Grupy Kapitałowej Enea , która uzgodniła i podpisała ze stroną związkową porozumienie płacowe jest  Enea Centrum. Na spotkaniu w dniu 12.09.2023 Zarząd Spółki zaproponował stronie związkowej podpisanie porozumienia płacowego , które przewiduje podniesienie płac zasadniczych dla wszystkich pracowników. Regulacje ...

Strona 19 z 252
« poprzednia     14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    następna »