Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj
26.11.2013 Wyjazdowe posiedzenie KP Gorzów Wlkp.
Dodano: 26 Listopad 2013r. 22:32

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Choszczno spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Tematyka obrad Komisji:

1. Z jedną poprawką przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KP z Sulęcina z 23.10.2013 r.

2.Członkowie Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania KP.

3.Centrum Usług Wspólnych (CUW). Zrelacjonowano spotkania z pracownikami służb finansowo płacowych w Centrali OD Gorzów Wlkp. oraz  pracownikami BOK Gorzów Wlkp. Omówiono także spotkania w temacie CUW jakie odbyły się z inicjatywy pracodawcy. Przedstawiono projekt porozumienia  przygotowanego przez  Komisję Midzyzakładową NSZZ Solidarność.

4.Intergracja Obszaru Wytwarzania (IOW). Zdano relację ze spotkań jakie odbyły się w Kozienicach. Członkowie KP zapoznali  się z projektem porozumienia przygotowanego przez stronę pracodawców.

5.Sprawy płacowe. Omówiono spotkania płacowe jakie odbyły się w Operatorze, Energobudzie, Enea Centrum oraz  BHU. Szczegółowo zapoznano się z porozumieniem płacowym w Operatorze z dnia 6.11.2013 r.. Strona pracodawcy otrzymała bardzo duży kredyt zaufania. Od sposobu rozdysponowania premii uznaniowej zależeć będzie ewentualna zgoda strony społecznej na podobne działania w przyszłości.

6.Nowy system zarzadzania ruchem. Omówiono założenia nowego system zarządzania ruchem. Ewentualne uwagi do przedstawionego materiału można zgłaszać członkom zespołu projektowego.

7.Pozew przeciwko Enea S.A. w sprawie  niezaliczenia stażu pracy  w Operatorze do stażu akcyjnego. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. poprosił o dodatkowe  informacje od 133 osób , które złożyły apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Do 29.11.2013 będziemy zbierać informacje od zaineresowanych osób.

8.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele Energobudu i BHU zapoznali zebranych z sytuacją panującą w tych spółkach.

9. Wybory na kadencje 2014-2018. Stosownymi uchwałami ustalono  klucz wyboczy oraz terminy przeprowadzenia wyborów w Kołach, Komisjach Wydziałowych oraz Komisji Podzakładowej.

10.Szlachetna Paczka. Członkowie KP przyłączyli się do akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka” i postanowili udzielić pomocy jednej z rodzin znajdującej się w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej.

11. Spotkania opłatkowe. Komisja postanowiła wspomóc finansowo spotkanie opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów. Spotkanie opłatkowe władz naszej organizacji odbędzie się 27.11.2013 r.

12.Referendum w sprawie skrócenia kadencji obecnego Sejmu. Dalej zbieramy podpisy pod tą inicjatywą. Osoby chętne do wsparcia  inicjatywy mogą się zgłaszać do siedzib związku.

Po zakończeniu posiedzenia Przewodniczący Komisji Podzakładowej spotkał się z pracownikami Rejonu Dystrybucji Choszczno.Wiadomość tą wyświetlono 2563 razy.