Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 27 Wrzesień 2023r.
Drukuj
14.11.2013 Integracja Obszaru Wytwarzania
Dodano: 15 Listopad 2013r. 20:29

W Kozienicach doszło do kolejnego spotkania dotyczącego Integracji Obszaru Wytwarzania.                    

Spotkanie otworzył Prezes Enea Wytworzenie Krzysztof Sadowski. Zaproponował następujący porządek spotkania:

1. Porozumienie w związku z integracją obszaru wytwarzania
2. Regulamin świadczeń      

Związki zawodowe przeanalizowały treść zapisów porozumienia i postanowiły zgłosić  kilka uwag, oraz propozycję, aby zarząd sfinansował kancelarię prawną która by się przyjrzała temu porozumieniu. Postanowiono również podjąć próbę zapisania w porozumieniu gwarancji miejsca pracy. Ustalono również, że porozumienie musi być podpisane łącznie z protokółem dodatkowym do istniejącego ZUZP ELKO i regulaminu świadczeń socjalnych. Zarząd w trakcie obrad zgodził się na część z proponowanych zmian, nie wyraził jednak zgody na sfinansowanie kancelarii prawnej oraz wpisania w treść porozumienia gwarancji miejsca pracy. Prezes oświadczył jednak, że takie gwarancje znajdują się we wcześniejszych porozumieniach i będą przestrzegane. Jeśli jednak mamy co do tego wątpliwości, to jest gotów spisać interpretację tych zapisów z porozumienia, które to zapisy mówią o przestrzeganiu wcześniej zawartych porozumień. Regulaminem świadczeń socjalnych mamy się zająć na kolejnym spotkaniu planowanym na 21 i 22 listopada.  Zaplanowano również spotkanie 2 grudnia na którym miałoby dojść do podpisania wypracowanego porozumienia.

Informacja na podstawie materiału z –solidarnosc-szczecin-enea.pl


Wcześniejsze spotkania w sprawie IOW


Wiadomość tą wyświetlono 1946 razy.