Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

 

Zarząd Enea S.A. zaprosił wybrane Zarządy Spółek z Grupy Enea oraz przedstawicieli strony społecznej do Baranowa na prezentację Strategii Grupy  Korporacyjnej  Enea  S.A. W zaproszeniu dla strony społecznej podkreślono ,że  w prezentacji zostaną przedstawione  skutki społeczne proponowanych zmian.  Niestety przedstawiona strategia oprócz diagnozy czyli:- spadku sprzedaży ,-braku identyfikacji pracowników z grupą, - podeszłym wieku pracowników grupy ,-braku ładu korporacyjnego, nie przedstawiła nic nowego  czego by strona społeczna wcześniej  nie sygnalizowała .Przedstawiona Strategia była bardzo ogólna wskazywała hasłowo wizję i misję firmy ogólnie rzecz biorąc polegającą na skupieniu się na działalnościach podstawowych i odchodzenie od działalności nie związanych z produkcją, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej.  Jedynym przedstawionym  przez prelegentów skutkiem społecznych proponowanych zmian było  odejście na emerytury do 2020 r. blisko 2 tys. Pracowników Grupy Enea . Strona związkowa podkreśliła ,że doczekanie emerytury w Grupie Enea nie jest skutkiem społecznym, tylko marzeniem większości pracowników . W strategii pojawiło się Centrum Usług Wspólnych (CUW) , jednak na tym spotkaniu nie  rozwinięto tego tematu. CUW ma być omawiane na  specjalnym spotkaniu 17.10.2013 r. Zgłoszono szereg zastrzeżeń dotyczących konsultacji społecznej wynikającej z  założeń  zawartych w prezentowanej Strategii (bardzo ogólnej). Według Zarządu Enea S.A. skutki społeczne zostaną bardziej uwypuklone w strategiach obszarowych dla poszczególnych spółek Grupy Enea.  Strona związkowa zajmie oficjalne stanowisko w zakresie konsultacji społecznych w proponowanych zmianach w Grupie Enea. Ponownie poruszono temat  złamania przez Zarząd Enea S.A. Porozumienia z 28.05.2008 r ze Zdroiska dotyczącego świadczenia pieniężnego dla pracowników nie posiadających praw do akcji.

Jak wynika z powyższej relacji deklaracje o nowej jakości dialogu społecznego w Grupie Enea pozostają tylko deklaracjami. Niestety………

Pismo KM NSZZ Solidarność Enea ws Por. ze Zdroiska

Odp.Enea S.A. na pismo ws Zdroiska

Wspólne pismo ws Strategii i CUW.

Odp. Zarządu Enea S.A. na wspólne pismo w s Strategii.

CUW

Pisma do UOKiK i URE


Wiadomość tą wyświetlono 4034 razy.