Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

Nowy Zarząd Enea Operatora zaprosił Stronę Społeczną do Poznania do siedziby Operatora na ul. Strzeszyńską. Na spotkanie stawił się cały Zarząd tj. Michał Jarczyński- Prezes Zarządu, Marek Szymankiewicz -Wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej, Magdalena Bartoś – Wiceprezes ds. finansowo-ekonomicznych, Jakub Kamyk – Wiceprezes ds. pracowniczych. Po krótkiej prezentacji Zarządu oraz strony społecznej, Prezes Jarczyński przedstawił  diagnozę z której wynika między innymi ,że mamy kadry które trzeba odmłodzić. Podkreślił też ,że wyzwania jakie stoją przed Operatorem wymagają daleko idącej współpracy, dlatego planuje cykliczne spotkania ze stroną społeczną. Prezes Szymankiewicz podkreślił ,że „liczy na otwartość ,nawet szorstką”.   Następnie poproszono  o przedstawienie najpilniejszych spraw i problemów  jakie zdaniem strony związkowej są do pilnego załatwienia.

Strona związkowa wyraziła przekonanie ,że wraz z odejściem poprzedniego zarządu , do lamusa odeszły metody jakimi kierowano największą spółka w grupie Enea: -nieustające spory,- unikanie spotkań,- donosy do prokuratury i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,- strajki gaszone przez Wojewodę,- łamanie zawartych porozumień, -rozdawnictwo pieniędzy za tz."projekty”  z , których większość nic nowego i lepszego nie wnosiła do firmy. To tylko niektóre zarzuty pod adresem poprzedników zgłoszone przez stronę związkową. Skutkiem takich działań jest to ,że  tylko 15 % pracowników identyfikuje się z grupą Enea. Związkowcy wyrazili nadzieję na konstruktywny dialog z nowymi Władzami Spółki. Następnie zgłoszono najpilniejsze tematy z , których część wcześniej już zasygnalizowano stosownymi pismami do Zarządu Operatora:

 1. Nowy System Ewidencji Pracy (SEP). Wersja testowa pokazuje ,że dezorganizuje on normalną pracę.
 2. Spory zbiorowe odziedziczone po poprzednikach (płacowy i restrukturyzacyjny).Trwa Pogotowie Strajkowe wynikające z tych sporów.
 3. Projekt Strategii Operatora przyjęty przez poprzedni zarząd w XI 2012 zakłada likwidację PE,RD.OD. Łamie zawarte porozumienia oraz spowoduje  pogorszenie obsługi klienta.
 4. Abolicja za nieprawidłowości w korzystaniu z ZFŚS. Stosowne pisma wpłynęły już od NSZZ Solidarność.
 5. Punkty kasowe, ich likwidacja spowodowała pogorszenie obsługi klienta oraz utrudnienia dla naszych pracowników.
 6. Nowy system obiegu dokumentów –  system księgowy ,rozliczanie faktur przez Poznań znacznie wydłużył załatwianie spraw.
 7. Odchudzanie Operatora-wydzielenie eksploatacji oraz  ewentualne powstanie Centrum Usług wspólnych. Opinia nowego Zarządu w tych tematach.
 8. Ład korporacyjny- windowanie wyniku Operatora kosztem Spółek Siostrzanych. Sugestia strony związkowej- przyjmowanie niektórych spółek do Operatora.
 9. Ograniczanie zatrudnienia w Operatorze. Główny cel poprzedników (trzy pakiety PDO).
 10. Fundusz motywacyjny- czy nowy Zarząd zamierza kontynuować prace nad takim funduszem.
 11. Budżety dla komórek organizacyjnych. Zasugerowaliśmy konieczność dania większej niezależności kierującym komórkami organizacyjnymi.

Na tym spotkaniu Zarząd nie ustosunkował się do zgłoszonych  problemów. Jednak Prezes złożył deklarację woli rozwiązania ich na kolejnych spotkaniach. Prez. Jarczyński podkreślił ,że zgłoszone tematy nie są tylko problemem Zarządu ale ,że są to nasze wspólne problemy oraz ,że nie będzie się zajmował tylko szukaniem oszczędności ,  ale przede wszystkim będę szukał, gdzie można  zarobić  pieniądze dla spółki. Jego celem nie jest maksymalizacja zysku, tylko budowa wartości firmy. Problemem jest to ,że jesteśmy mocno uzależnieni od otoczenia prawnego.

Prezes Szymankiewicz podkreślił konieczność zmiany systemu prowadzenia ruchu. W tym celu planuje się intensyfikacje prac nad stworzeniem Centralnej Dyspozycji Mocy.

Następne spotkanie stron zaplanowano  na wrzesień 2013 r.

Nowy Zarząd Enea Operator

O problemach grupy Enea z Zarządem Enea S.A.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 5541 razy.