Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj
11.07.2013 Motywacja w Enea S.A.
Dodano: 12 Lipiec 2013r. 09:16

Trwa testowanie systemu premiowania w Enea S.A. funkcjonującego obok Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Jeżeli testy wypadną pomyślnie to w 2014 r. planowane jest wpisanie  tego systemu do ZUZP. Strona pracodawcy przedstawiła informację na temat wykonania zadań premiowych w komórkach Enea S.A. Większość pracowników  pozytywnie zareagowało na zadania premiowe i można powiedzieć ,że motywacja ich wzrosła. Wyniki jakie zostaną osiągnięte  przez poszczególne komórki będą miały bezpośredni wpływ  na przyznawane premie kwartalne. Odbyło się szkolenie dla kierowników biur oraz referatów na których przekazywano praktyczną wiedzę jak motywować  pracowników w celu osiągania zakładanych celów oraz jak rozmawiać z podległymi pracownikami. Strona związkowa poprosiła o informację na temat odwołań  jakie ewentualnie wpłynęły od pracowników, oraz o zadaniach premiowych jakie są nakładane na poszczególne komórki. Nowy system motywacyjny ma znacząco poprawić osiągane wyniki , które nie są najlepsze , a o których  strona związkowa została poinformowana na spotkaniu z Zarządem Enea S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r. Zwróciliśmy  uwagę na możliwe nieprawidłowości jakie mogą powstawać przy podpisywaniu umów z kluczowymi odbiorcami. Poproszono również o szkolenie dla szeregowych pracowników związane z nowym systemem premiowania.

Kolejne spotkanie w tym temacie ma się odbyć w sierpniu i na tym spotkaniu mamy dostać odpowiedzi na zadane przez nas pytania.

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2824 razy.